REPORTAGE:

WHO:s snåriga jakt efter covid-19:s källa

Besökare vid Wuhan Central Hospital lägger ner blommor till minnet av läkaren och visselblåsaren Li Wenliang som larmade omvärlden om det nya viruset i januari 2020. Han dog den 7 februari efter själv ha blivit smittad. Foto: AP Photo/Ng Han Guan

REPORTAGE

Dela på facebook
Dela på twitter

WHO:s snåriga jakt efter covid-19:s källa

Världshälsoorganisationens uppmärksammade – och av kinesiska myndigheter välregisserade – tur till djurmarknaden i Wuhan ledde till matnyttig information i sökandet efter covid-19:s ursprung – samt väckte nya frågor och teorier. 

Var Wuhan verkligen virusets ursprungsplats, vem var ”patient noll” och vad bör göras nu? Tidningen Global reder ut WHO:s huvudfrågor och huvudbryderier. 

Av Klas Lundström

COVID-19 Till följd av att Världshälsoorganisationen sent omsider erhölls möjlighet att besöka den kinesiska staden Wuhan och dess turisttilldragande djurmarknad har WHO fått mer information och indikationer kring coronaviruset SARS-CoV-2:s ursprung. 

Men Världshälsoorganisationens guidade tur genom coronavirusets förmodade födelseort har även medfört en rad följdfrågor och nya funderingar. En gäller virusets verkliga livslängd. 

Var Wuhan skådeplats för viruset en tid innan de första fallen upptäcktes? 

Europafall – redan i november 2019

Tesen att covid-19 är ett virus äldre än vad som först antagits stärks av de europeiska antikroppsfynd som är daterade till november 2019, alltså en hel månad innan utbrottet var ett faktum nära inpå årsskiftet.  

Dessa fynd behöver emellertid inte nödvändigtvis mena att viruset uppstod i Europa, menar Peter Bob Embarek, matforskare vid WHO – snarare att viruset spreds från Wuhan ”under radarn” innan de första dokumenterade fallen konstaterades.

– Om [covid-19] cirkulerade i Wuhan kan det enkelt ha tagits med till andra delar av världen via resenärer, som därefter förlängde cirkulationen, oupptäckt i flera regioner, säger han till Nature.

Hur nådde viruset människan?

Liksom i fallet med exempelvis HIV-viruset och Spanska sjukan – de enda virussjukdomar som orsakat fler dödsfall än covid-19 – är det viktigt att spåra SARS-coV-2:s ursprung för att, om möjligt, finna ”patient noll” och på så sätt tillskansa sig bättre möjligheter att fastslå virusets övergång till människa från – ja, vadå?

Vilken roll marknaden Huanan i Wuhan verkligen spelade i spridningen av covid-19 är inte helt klarlagd. Bland annat till följd av kinesiska myndigheters tillbakahållna och ej utelämnade information i det inledande pandemistadiet, i vilket flera kinesiska forskare och läkare försökte slå larm om det potentiellt dödliga virusets existens. Och dess uppenbara risk för spridning. 

Fastän Kina fortsätter att dämpa Wuhans roll i virusspridningen – däribland med en påkostad utställning som censurerar och förvränger mycket av covid-19:s dokumenterade pandemiförlopp – råder det ingen tvekan om antalet fall som härleds till marknaden där många levande och döda djur säljs gör platsen till huvudmisstänkt för utbrottet. 

Men exakt hur viruset i sin tur uppstod på – eller nådde till – marknaden och om det skedde med ett djur som bärare eller ej är alltjämt inte klarlagt.

– Vid tidpunkten [för pandemins utbrott i december 2019] var Wuhan en stad med väletablerade internationella länkar i form av direktflyg runtom hela planeten och på daglig basis, säger Peter Bob Embarek.

På jakt efter ”patient noll”

På plats i Wuhan fick WHO-teamet också nys om uppgifter gällande en andra marknad i staden, där en potentiell ”patient noll” kan ha insjuknat den 8 december 2019.

Personen ifråga, med efternamnet Chen, hade inga länkar till Huananmarknaden, som många av de ursprungliga fallen knöts till. WHO-teamet talade med denne potentielle ”patient noll” och fastän någon vidare information om vad som diskuterades eller klarlades under mötet inte har blivit allmän kännedom har bland annat Wall Street Journal rapporterat att Chens föräldrar besökte ”en annan lokalmarknad”, varifrån han kan ha blivit smittad.

Men vilken marknad eller ytterligare uppgifter som kunde hjälpa WHO-teamet på plats på traven i sitt sökande förefaller inte ha kunnat klarläggas.

Massdjurtestningar

Från Wuhanmarknaden återstår knäckfrågan för WHO att bena ut huruvida det rör sig om en virusspridning från ett levande djur eller ett kadaver. WHO:s team på plats i Wuhan lutar åt slutsatsen att det ändå var ett levande djur som huserade coronaviruset som tog språnget över till en människa, även om Peter Bob Embarek håller det för sannolikt att Wuhan inte var platsen som viruset uppstod i.

Kina har tagit fasta på det sistnämnda i sina – åtminstone inledande – försök att brännmärka covid-19 som ett virus som inte nödvändigtvis har sina rötter på kinesiskt territorium. Hur saken än ligger till har WHO rest en rad frågor om djurhållning, både när det gäller dess etiska lämpligheter och dess risker för spridande av sjukdomar och virus. 

Undersökningar av 30 000 vilda, uppfödda och domesticerade djur runtom i Kina visade emellertid inga spår av covid-19-viruset, varken i pågående eller avslutad form – något som tvingar WHO tillbaka till ritbordet i jakten efter SARS-coV-2:s ursprung. 

Virusutbrottets genomslagskraft och skeende får ändå forskare att tro på en och samma källa. Peter Daszak, ordförande för USA-baserade Ecohealth Alliance och medlem av det WHO-team som besökte Wuhan tidigare i år, uppmuntrar därför till nya och mer omfattande tester av djur, särskilt vilda arter uppfödda av människor.

– Antalet testade är inte tillräckligt för att, på något sätt, kunna fastslå att djurfarmar med vilda arter inte förde med sig viruset, säger Peter Daszak till Nature.

Läs även:

Dela på facebook
Dela på twitter