NYHETER:

Polisvåld mot svarta kan utgöra brott mot mänskligheten

MD Crawford bär en Black Lives Matter-flagga i Texas i december 2020 i protest mot att polis skjutit ihjäl 22-åriga Joshua Feast. Arkivbild. Foto: Stuart Villanueva/The Galveston County Daily News via AP

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Polisvåld mot svarta kan utgöra brott mot mänskligheten

Det utbredda polisvåldet mot svarta i USA utgör i vissa fall brott mot mänskligheten och bör utredas av den Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Den slutsatsen drar människorättsexperter från elva länder i en ny rapport.

Av Bella Frank 

USA Polisskjutningar av svarta obeväpnade personer som inte utgjort hot mot polisen kan utgöra rena mord, menar rapporten bland annat och drar slutsatsen att den amerikanska polisen bryter mot internationell rätt och i vissa fall kan det handla om brott mot mänskligheten. 

– Vår slutsats om brott mot mänskligheten har inte tagits med lätthet, vi inkluderar det med en väldigt tydlig mening. Vi undersökte alla fakta och drog slutsatsen att det finns situationer i USA som påkallar omedelbar granskning från ICC, säger Hina Jilani, en av tolv utredare, till The Guardian.

”Rasistiskt polisvåld”

Utredarna kommer fram till att brott begåtts mot rätten till ”liv, säkerhet, frihet från tortyr, frihet från diskriminering” bland annat, att det finns brister vad gäller rätten till en rättvis rättegång, liksom rätten att ”bli behandlad med mänsklighet och respekt”.

En annan slutsats är att amerikanskt polisväsende inte regleras i enlighet med internationell standard vad gäller användande av våld, och fann bland de fall de undersökte att ”oproportionerligt användande av övervåld av polisen ledde till 43 svarta människors död”. 

Kommissionen bakom rapporten bildades efter George Floyds död i maj 2020 och utredarna har funnit ett ”mönster och en praktik av rasistiskt polisvåld” något de också ser i sammanhang med ett historiskt förtryck ”som går tillbaka till utrotningen av urfolken, förslavningen av afrikaner, militariseringen av det amerikanska samhället och den fortsatta utövningen av strukturell rasism”.

Fakta

Dela på facebook
Dela på twitter