Global granskar

Skuldens pris

🔶 GLOBAL GRANSKAR: HAITI FÅR ALDRIG RESA SIG Haiti vann självständighet den 1 januari 1804 till följd av en historisk slavresning mot den franska kolonialmakten. En resning som det moderna Haiti alltjämt betalar ett högt pris för.

Från plantagen till dosan

🔶 GLOBAL GRANSKAR Tobaks, särskilt rökningens, hälsopåverkan är ständigt föremål för debatter, politiska utspel och en och annan kontroversiell forskningsrapport. Under brinnande covid-19-pandemi publicerades – och tillbakadrogs snart – en forskningsstudie som gjorde gällande att rökare löpte minskad risk för att drabbas av coronavirusets hälsohärjningar.

Samtidigt fortsätter tobaksindustrin att omsätta mångmiljards kronor och förbli beroende av odlare som antingen lagligt eller olagligt använder sig av barnarbetskraft.

De dödas plats i människans liv

🔶 GLOBAL GRANSKAR Mtoto (”barn” på swahili) var bara tre år när han dog och begravdes i sitt hem i vad som i dag är sydöstra Kenya. De arkeologiska fynden visar på nya uppgifter gällande stenåldersmänniskans förhållande till döden – och visar på att människans syn på den sista vilan genomgick förändringar samtidigt som hennes teknologiska utveckling och syn på sin omvärld förändrades.

Döden i byn: Jorden sträcker på sig

🔶 GLOBAL GRANSKAR Sanningen om massakern i El Mozote 1981 var länge begraven under amnestilagar, mörkläggningar och politiskt motstånd. Och USA:s roll har förblivit höljd i dunkel – fram tills i april i år. Då slog sig en amerikansk statsvetare ner för ett förhör i San Salvador. Hon hade något att berätta.