Nummer 205

Virus Outbreak France

**Stora dödstal på europeiska vårdhem

🔶 Nyheter: Vård- och äldreboende har drabbats hårt av coronaviruset i såväl Sverige som i många andra europeiska länder. Nu pekar siffror på att så mycket som häften av alla dödsfall i vissa länder kan ha skett på sådana hem.