Nummer 207

Migrantarbetare i Gulfstaterna i limbo

Migrantarbetare i Gulfstaterna i limbo

🔶 Nyheter: Migrantarbetare i Gulfstaterna befinner sig i limbo till följd av coronapandemin. Utan arbete, i trånga tillfälliga bostäder där infektionsrisken är hög och utan möjlighet att återvända hem.

Val i våldsdrabbat Mali

🔶 Nyheter: Mali höll på söndagen en andra valomgång till nationalförsamlingen. Detta trots hot, våld och coronavirus. Flera valställen tvingades dock stänga ner på grund av attacker rapporterar flera nyhetsmedier.

Hungersnöd hotar

🔶 Nyheter: Uppskattningsvis 265 miljoner människor står inför en hungerkris på grund av coronapandemin, enligt en ny FN-rapport. Svälten tros drabba Afrika värst – en kontinent där hungern redan är utbredd.

Netanyahu biter sig kvar vid makten i Israel

🔶 Nyheter: I måndags låg slutligen en överenskommelse klar för regeringsbildning i Israel. Benny Gantz och Benjamin Netanyahu ska dela upp de kommande tre åren mellan sig, och de första arton månaderna kommer Netanyahu sitta kvar på premiärministerposten.