• Vi ansvarar för allt vi publicerar på sajten, inklusive material som är framtaget med hjälp av, eller baserat på, AI eller annan teknik. Allt material som publiceras ska vara granskat av en människa och faller under vårt utgivarskap.
  • Vi tar hjälp av AI-teknik i vårt arbete för att producera material. Det kan till exempel handla om att göra research, spåna idéer, gå igenom omfattande material, formulera om texter eller få förslag på rubriker.
  • Vi manipulerar eller förvanskar inte nyhetsbilder, vare sig med hjälp av AI eller annan teknik.
  • Allting vi publicerar är redigerat och faktagranskat av en människa.
  • I de fall där vi publicerar AI-genererat material i Tidningen Global kommer det att framgå tydligt.
  • Vi behandlar och förhåller oss till AI-tekniken på samma sätt som till all annan teknik och information: med kritiska ögon och med varsamhet.
  • Vi värnar källskyddet och matar inte externa plattformar med känslig eller källskyddad information.
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.