Tidningen Global

Tidningen Global är en del av Mediehuset Grön Press som sedan 2015 ger ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

Vi som jobbar på Tidningen Global:

Jan-Åke Eriksson

Chefredaktör och ansvarig utgivare
jan-ake.eriksson@tidningenglobal.se

Foto på Bella Frank

Bella Frank

Reporter
bella.frank@tidningenglobal.se

Klas Lundström

Reporter
klas.lundstrom@tidningenglobal.se

Foto på Andreas Ericsson

Andreas Ericsson

Redigerare
andreas.ericsson@tidningenglobal.se

Tidningen Global ges ut av Mediehuset Global som ägs av Mediehuset Grön Press som i sin tur ägs av Lennart Fernström. Mediehuset Grön Press ger ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Vi är en icke vinstdrivande koncern. Det innebär att alla intäkter går tillbaka till verksamheten. Mediehuset Grön Press äger och ger i dotterbolag utöver Tidningen Global ut:
▸ Tidningen Syre som ges ut sex dagar i veckan digitalt och på papper i gång i veckan. tidningensyre.se/
▸ Landets Fria Tidning som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. landetsfria.nu
▸ Fempers som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. fempers.se
Tidningarna Syre, LFT och Global är frihetligt gröna på ledarsidan. Fempers har ingen ledarsida men låter många olika feministiska röster komma till tals i krönikor.

KONTAKTUPPGIFTER
Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningenglobal.se – Tel:08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningenglobal.se
Tidningen Globals redaktion: redaktionenglobal@tidningenglobal.se
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningenglobal.se – till exempel för att få personuppgifter borttagna
Dataskyddspolicy: Mediehuset Global värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material: Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

Kontakta oss