Prenumerera

Logga in

Konflikter ökar antalet hungrande i världen

På grund av krig och konflikter har antalet hungriga människor ökat dramatiskt i världen den senaste tiden. Det är ett stort bakslag efter årtionden av förbättrad matsäkerhet, enligt en ny rapport från FN:s jordbruksorganisation FAO och Världslivsmedelsprogrammet WFP.

New York 2018-03-29 – Det har varit ett mycket svårt år, säger rapportens huvudförfattare Luca Russo vid FAO.

Nästan 130 miljoner människor i 51 länder saknar säker tillgång till mat, en ökning med elva procent jämfört med året innan, enligt rapporten.

Enligt Russo har instabilitet och konflikt i allt högre grad blivit den främsta orsaken till brist på mat. Konflikter ligger bakom att 60 procent av de drabbade – motsvarande 74 miljoner människor – inte har en trygg matförsörjning.

Enligt rapporten beror ökningen främst på nya och intensifierade konflikter i länder som Burma, Jemen och Nigeria. Russo är också mycket oroad över situationen i Kongo-Kinshasa och Sydsudan.

I Kongo-Kinshasa har konflikter och våld gjort att över 13 miljoner kongoleser är i behov av humanitär hjälp. Av dem saknar 7,7 miljoner tillräckligt med mat. 2017 bedömde FN att den humanitära situationen i landet är i nivå med krigsdrabbade Syrien och Jemen. I april ska en internationell konferens hållas för att försöka få fram pengar till att möta krisen i Kongo-Kinshasa.

Samtidigt är situationen i Sydsudan fortfarande svår och hjälpen otillräcklig. Hittills har FN bara fått in åtta procent av den summa man bedömer behövs för att möta behoven, och landets befolkning står på gränsen till svält.

– Om inte hjälpen kommer riskerar vi att återigen vara tvungna att deklarera att svält råder i Sydsudan, säger Luca Russo som poängterar behovet av långsiktiga lösningar.

– På grund av fortsatta konflikter riskerar fler och fler människor svält, fortsatte han.

Världsläget ser mörkt ut, men är inte hopplöst.

Luca Russo talar om vikten att samordna katastrofbistånd med utvecklingshjälp och konfliktlösning för att bidra till fred. Ett exempel är när FN:s mission i Sydsudan nyligen sammanförde nomadiserade grupper som lever av boskap med småbrukare, två grupper som legat i fejd med varandra.

De båda parterna diskuterade sig fram till en lösning och slöt ett avtal som förhoppningsvis kan förhindra framtida konflikter dem emellan.

Detta är visserligen bara ett litet steg som omfattar få människor men Luca Russo menar att liknande insatser kan bidra till en mer fredlig utveckling. Han uppmanar det internationella samfundet att agera i tid på dessa och andra kriser för att undvika svält liknande den som inträffade i Somalia 2011. Då kom hjälpen först när FN hade utropat svält och över 250 000 människor hade dött.

– Även om situationen i vissa av dessa länder inte syns i medierna så existerar de, och de kommer troligen att förvärras. Vi bör inte vänta på att det blir svält innan vi ingriper, säger han.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.