Prenumerera

Logga in

Människohandeln ökar när gränser skärps

Ju svårare det är att ta sig innanför Europas gränser, desto större är risken att människor kan utnyttjas  för exempelvis sexhandel. Detta enligt Migrationsverket, som hittills i år har mött nära hundra misstänkta offer för människohandel. Pengar är den enkla drivkraften hos förövarna.

Sverige 2018-04-01 Det här är en oerhört lönsam affär, man kan ju sälja en människa flera gånger. Varor kan du inte göra det med, men människor man du sälja många gånger om, säger Kajsa Törnqvist Netz, central samordnare för människohandel hos Migrationsverket.

De senaste åren har antalet fall av misstänkt människohandel ökat hos Migrationsverket. För fyra år sedan upptäckte myndigheten lite drygt hundra fall. Förra året hade den siffran växt till 444. Majoriteten av dessa fall handlade om kvinnor, och att man exploaterats för sexuella ändamål.Trenden ser ut att fortsätta – när Migrationsverket gjorde en sammanställning i slutet av mars i år kunde man redan då räkna till 98 fall av misstänkt människohandel.

En förklaring är att myndigheten blivit bättre på att upptäcka fallen. Men det står också klart att det rör sig om en faktisk ökning, enligt Kajsa Törnqvist Netz.

Skam och skuld

Ungefär hälften av dem som Migrationsverket identifierar säger att de har blivit exploaterade i Sverige. Den andra hälften att det skedde på vägen hit. Myndigheten har också sett en allt större koppling mellan människohandel och människosmuggling. När man inte har pengar att betala smugglarna med under flykten riskerar man att utnyttjas och exploateras– ofta med sin kropp som betalningsmedel.

– Människorna som faller offer för människohandel är oerhört utsatta och rädda. Man är rädd för myndighetspersoner, att det ska hända ens familjemedlemmar eller en själv någonting. Eller rädd för hämnd, säger Kajsa Törnqvist Netz.

I takt med att Europas gränser sluts, ökar också risken för att människor blir offer för människohandel.

– När det blir svårare och svårare att ta sig in i Europa, då ökar utsattheten bland dem som är på flykt. Det gör att de här förövarna rekryterar bland dessa utsatta människor.

Människohandel upptäcks inte bara i asylärenden, utan i alla typer av tillståndsärenden, säger hon. Migrationsverkets personal utbildas i att upptäcka misstänkta fall. Ofta pratar offren ogärna om det, eftersom det är kopplat till känslor av skam och skuld. En del har intalats att de gjort något olagligt, att de kan ”åka dit” om de berättar.

Efterfrågan styr

Men det finns tecken att titta efter, som att personen verkar rädd, pratar om smärta, kanske inte riktigt vet varför hon söker asyl – eller ens i vilket land hon är.

– Det kan också vara att någon kommer med en väldigt dominant person i sällskap, som ska vara med hela tiden när vi talar med den sökande, säger Kajsa Törnqvist Netz.

Migrationsverket kan hjälpa offren med polisanmälan, och slussa dem vidare till andra myndigheter och hjälporganisationer. Kajsa Törnqvist Netz befarar att vi kommer att se fler fall av människohandel framöver.

– Min förhoppning är att vi ska jobba mer med efterfrågandesidan. Om människor inte efterfrågar de här tjänsterna, då skulle det ju inte gå att sälja dem heller.

Fakta: Människohandel

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.