Nyheter

Integrerade skolor i Nordirland ska ”uppmuntras”

En ny nordirländsk lag kommer att främja religiöst integrerade skolor – i dagsläget går bara sju procent av eleverna i integrerade skolor.

En ny nordirländsk lag kommer att främja religiöst integrerade skolor. I Nordirland går bara sju procent av eleverna i skolor som är integrerade trots att en religiöst integrerad skola ses som viktig i det fredsavtal, Långfredagsavtalet, som undertecknades 1998.

NORDIRLAND | Kellie Armstrong, ledamot i det nordirländska lokalparlamentet för Alliance Party som har lagt fram lagförslaget, beskrev dagen då lagen röstades igenom som ”historisk”.

– Integrerad utbildning fanns med i Långfredagsavtalet – det är en del av vår fredsutveckling och en motor för förändring. Det är ingen patentlösning för att laga allt som är fel med vårt utbildningssystem eller med Nordirland, men, fler unga människor som växer upp tillsammans och utbildas tillsammans kommer att bidra till att få oss att gå framåt, säger Kellie Armstrong till the Belfast Telegraph

Lagförslaget röstades igenom med siffrorna 49–38 med stöd av partierna Social Democratic and Labour Party (SDLP) och Sinn Féin. De tre unionistiska partierna Democratic Unionist Party (DUP), Ulster Unionist Party (UUP) och Traditional Unionist Voice (TUV) liksom en oberoende unionist röstade emot förslaget. DUP:s Diane Dodds sade efteråt att hennes parti inte är emot integrerad utbildning men menade att lagförslaget kommer att få negativa konsekvenser för hela utbildningssystemet:

– Utbildningen för många barn i integrerade skolor kommer att missgynnas, medan barn i alla andra sektorer kommer att drabbas av att finansieringen leds bort till den sektorn, säger hon till the Belfast Telegraph. 

Positiva effekter

Organisationen Northern Ireland Council for Integrated Education (Nicie) som grundades 1987 för att samordna arbetet för en integrerad utbildning i Nordirland välkomnar den nya lagen som man tror kommer att innebära en ny fas i arbetet för religiöst integrerad utbildning.
”Den ursprungliga lagen antogs 1989 och behövde moderniseras för att både bättre reflektera den växande mångfalden i vårt samhälle och hjälpa till att möta den ökande efterfrågan från föräldrar för integrerad utbildning. Vi tror att lagen kommer att dra till ett delaktigt samhälle genom att möjliggöra för fler barn och unga att lära med och från andra genom att vara tillsammans dagligen i skolan”, skriver organisationens chef Roisin Marshall på Nicies hemsida

Ineffektivt system

Den nya lagen ska främja integrerade skolor genom att sätta upp minimimål för antalet elever som ska utbildas på sådana skolor inom en tioårsperiod, genom att utbildningsministeriet nu ska ”uppmuntra” och inte bara underlätta för integrerad utbildning och att finansiering avsätts för både nya skolor som blir religiöst integrerande utan också att nuvarande skolor görs om till integrerade. 

Det nordirländska skol- och utbildningssystemet går tillbaka till själva grundandet av Nordirland för hundra år sedan, och än i dag går många barn i skolor där den stora majoriteten av eleverna antingen är katoliker eller protestanter. Nordirland har också två olika system för planering av nya skolor och olika utbildningssystem för lärarutbildningen – ett system som både är ineffektivt och som kostar pengar enligt studier. 

Relaterade artiklar:
30 år sedan IRA-bombning som dödade åtta arbetare
Förskola i Nordirland blir religiöst integrerad
Paramilitärer ett fortsatt hot i Nordirland
Bussförare i Nordirland protesterar mot hot

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.