Nyheter

Integrerade skolor i Nordirland ska ”uppmuntras”

En ny nordirländsk lag kommer att främja religiöst integrerade skolor – i dagsläget går bara sju procent av eleverna i integrerade skolor.

En ny nordirländsk lag kommer att främja religiöst integrerade skolor. I Nordirland går bara sju procent av eleverna i skolor som är integrerade trots att en religiöst integrerad skola ses som viktig i det fredsavtal, Långfredagsavtalet, som undertecknades 1998.

NORDIRLAND | Kellie Armstrong, ledamot i det nordirländska lokalparlamentet för Alliance Party som har lagt fram lagförslaget, beskrev dagen då lagen röstades igenom som ”historisk”.

– Integrerad utbildning fanns med i Långfredagsavtalet – det är en del av vår fredsutveckling och en motor för förändring. Det är ingen patentlösning för att laga allt som är fel med vårt utbildningssystem eller med Nordirland, men, fler unga människor som växer upp tillsammans och utbildas tillsammans kommer att bidra till att få oss att gå framåt, säger Kellie Armstrong till the Belfast Telegraph

Lagförslaget röstades igenom med siffrorna 49–38 med stöd av partierna Social Democratic and Labour Party (SDLP) och Sinn Féin. De tre unionistiska partierna Democratic Unionist Party (DUP), Ulster Unionist Party (UUP) och Traditional Unionist Voice (TUV) liksom en oberoende unionist röstade emot förslaget. DUP:s Diane Dodds sade efteråt att hennes parti inte är emot integrerad utbildning men menade att lagförslaget kommer att få negativa konsekvenser för hela utbildningssystemet:

– Utbildningen för många barn i integrerade skolor kommer att missgynnas, medan barn i alla andra sektorer kommer att drabbas av att finansieringen leds bort till den sektorn, säger hon till the Belfast Telegraph. 

Positiva effekter

Organisationen Northern Ireland Council for Integrated Education (Nicie) som grundades 1987 för att samordna arbetet för en integrerad utbildning i Nordirland välkomnar den nya lagen som man tror kommer att innebära en ny fas i arbetet för religiöst integrerad utbildning.
”Den ursprungliga lagen antogs 1989 och behövde moderniseras för att både bättre reflektera den växande mångfalden i vårt samhälle och hjälpa till att möta den ökande efterfrågan från föräldrar för integrerad utbildning. Vi tror att lagen kommer att dra till ett delaktigt samhälle genom att möjliggöra för fler barn och unga att lära med och från andra genom att vara tillsammans dagligen i skolan”, skriver organisationens chef Roisin Marshall på Nicies hemsida

Ineffektivt system

Den nya lagen ska främja integrerade skolor genom att sätta upp minimimål för antalet elever som ska utbildas på sådana skolor inom en tioårsperiod, genom att utbildningsministeriet nu ska ”uppmuntra” och inte bara underlätta för integrerad utbildning och att finansiering avsätts för både nya skolor som blir religiöst integrerande utan också att nuvarande skolor görs om till integrerade. 

Det nordirländska skol- och utbildningssystemet går tillbaka till själva grundandet av Nordirland för hundra år sedan, och än i dag går många barn i skolor där den stora majoriteten av eleverna antingen är katoliker eller protestanter. Nordirland har också två olika system för planering av nya skolor och olika utbildningssystem för lärarutbildningen – ett system som både är ineffektivt och som kostar pengar enligt studier. 

Relaterade artiklar:
30 år sedan IRA-bombning som dödade åtta arbetare
Förskola i Nordirland blir religiöst integrerad
Paramilitärer ett fortsatt hot i Nordirland
Bussförare i Nordirland protesterar mot hot

Nyheter

Geert Wilders seger kan ändra hela Europa

PVV-ledaren Geert Wilders intervjuas om regeringsbildningen efter förra veckans valseger.

Att stoppa det militära stödet till Ukraina ingår i valvinnande Geert Wilders manifest i Nederländerna.
I stället vill han se den egna armén vid landets gräns för att fånga migranter.
Wilders politik kan få stora konsekvenser för EU och hela Europa.

NEDERLÄNDERNA | Storsegern i förra veckans nederländska val placerar den 60-årige ytterhögerveteranen och hans parti PVV i centrum för alla regeringsförhandlingar i Haag. För första gången sedan början av 2010 – då PVV var stödparti till en kortlivad regering – finns därmed en klar möjlighet till direkt Wilders-påverkan på politiken.

Att få igenom allt lär dock bli omöjligt i en koalition. Wilders har redan flaggat för att han exempelvis är villig att kompromissa kring partiets fientliga linje mot islam.

Men även i övrigt finns mycket som går på tvärs emot vad tidigare regeringar drivit, både i och utanför landet.

Stopp för Ukraina

Ukraina är ett exempel. Den nuvarande nederländska regeringen har tillhört Kievs starkaste vänner och har bland annat utlovat jaktplan till Ukrainas flygvapen.

Det gillas inte av PVV.

”Vi skickar inte våra pengar och försvarsutrustning som F16-plan till Ukraina utan behåller dem för våra egna väpnade styrkor”, heter det bland annat i PVV:s valmanifest, som granskats av nyhetsbyrån AFP och nyhetssajten EU Observer.

PVV är också emot att ytterligare utöka EU med Ukraina och andra nya medlemsländer.
Den egna armén vill man använda vid gränsen för att stoppa flyktingar och migranter.

Stopp för klimat

Invandringen är överlag ett huvudtema hos PVV. Man vill dra in asylskyddet för syrier eftersom man anser att delar av landet nu är tillräckligt säkert och även dra tillbaka uppehållstillstånd för alla flyktingar som besökt sina hemländer.

PVV vill även kräva arbetstillstånd för personer från andra EU-länder och minska antalet utländska studenter.

Partiet vill också ha en bindande folkomröstning om ett ”nexit” – att Nederländerna ska lämna EU – även om ett sådant utträde för tillfället har väldigt lågt stöd i opinionen.

Man vill också stoppa alla klimatåtgärder, inklusive satsningar på sol- och vindkraft, och i stället bygga kärnkraftverk och öka på utvinningen av olja och gas i Nordsjön.

På önskelistan står även slopat bistånd och stoppat statligt stöd till både kultur och public service.

Oenigt i EU

Vad som verkligen kommer att genomföras är högst osäkert. Mycket skulle kräva omfattande lagändringar både hemma och på EU-nivå.

En drastiskt mer EU-kritisk nederländsk regering skulle samtidigt göra det betydligt svårare för EU-länderna att enas om allt från Ukrainastöd till handel och klimat. Det bäddar i sin tur för att vissa länder kan välja att gå vidare på egen hand med djupare samarbeten och en uppdelning i A- och B-lag.

Nyheter

Tusentals marscherade mot våld mot kvinnor

Kvinnor med masker marscherar med plakat med namnen på kvinnor som har dödats, under den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, i Madrid, Spanien, lördagen den 25 november 2023.


Från USA till Sydamerika och Europa demonstrerade tusentals människor i lördags för att fördöma mäns våld mot kvinnor.
– Gisslet av könsbaserat våld fortsätter att tillfoga alltför många smärta och orättvisa, sade USA:s president Joe Biden i ett uttalande.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | Tusentals människor gick ut på gatorna över hela världen i lördags för att på olika sätt uppmärksamma våld riktat mot kvinnor. I Guatemala hedrades 438 kvinnors liv med tända ljus för alla offer, medan tusentals människor i Chile skanderade krav på åtgärder från regeringen för att skydda kvinnor.

Brasilianska aktivister påminde om kvinnomorden genom att ställa ut 722 par skor längs Rio de Janeiros berömda strand Copacabana. Varje par representerade en mördad kvinna under 2022.

I Argentina kombinerades en protest mot våld mot kvinnor med ett stöd för det palestinska folket. Även kontroverser som den tillträdande president Javier Milei har yttrat vävdes in i demonstrationerna. Milei har föreslagit att avskaffa ministeriet för kvinnor, kön och mångfald – med ansvar för att förebygga könsvåld – och har tagit ställning mot abort och lika lön.

I Italien, där ett brutalt mord på en ung kvinnlig student skakat nationen, samlades 50 000 personer i Rom för att uttrycka sin avsky och kräva handling. 102 mord på kvinnor har begåtts i landet fram till november, varav majoriteten utförts av familjemedlemmar eller tidigare partner.

I Turkiet samlades omkring 500 kvinnor i Istanbul, med banderoller med texten ”Vi kommer inte att förbli tysta” och ”Kvinnor är enade och kämpar mot patriarkalt våld”.

Från Istanbul till Paris har kvinnliga aktivister och deras stödjare enats i en gemensam strävan att avskaffa det våld som kvinnor utsätts för. I Frankrike krävde tusentals människor förändring och mer resurser för att bekämpa våld mot kvinnor.

– Vi vill inte räkna de döda längre, sade Maëlle Lenoir, från den feministiska gruppen Nous tous, Alla vi, till reportrar och uppmanade regeringen att ägna mer pengar till att utrota våld mot kvinnor.

Demonstrationerna har satt ljuset på en global angelägenhet och markerar en enad front mot våld mot kvinnor, samtidigt som de påpekar att mycket arbete återstår för att skapa verklig förändring och skydda kvinnors säkerhet och välbefinnande. Krav på förändringar i rättssystemet har höjts, med röster som säger att systemet måste anpassas för att effektivt hantera sexuellt våld och förhindra att många fall läggs ned.

USA:s president Joe Biden kommenterade i ett uttalande våldet som tusentals kvinnor och flickor runt om i världen fortsätter att utsättas för som ett ”avskyvärt brott mot mänskliga rättigheter.”

– Det är en skandal att en av tre kvinnor globalt upplever fysiskt våld, våldtäkt eller förföljelse under sin livstid, sade Joe Biden.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.