Prenumerera

Logga in

Global avslöjar

Första AP-fonden ovetande om MR-brott vid gruvprojekt i Västpapua

Svenska pensionssparare har aktieinnehav i ett kontroversiellt gruvprojekt i Västpapua via Första AP-fonden (AP1), kan Tidningen Global avslöja.
Att det statligt kontrollerade gruvbolaget Antam är mitt uppe i ett etableringsprojekt av storskalig guldutvinning vid Wabu Block i Västpapuas centrala högländer, ett område redan präglat av väpnad konflikt, landgrabbing och fördrivning av civila, var ”ny information” för AP1.
– Vi förutsätter att de bolag vi investerar i följer gällande lagar och regler, säger Sara Christensen, kommunikationschef vid AP1, till Tidningen Global.

VÄSTPAPUA | Första AP-fonden, AP1, har aktieinnehav i det indonesiska gruvbolaget Aneka Tambang Tbk (Antam) till ett värde av 797 000 kronor (31/12–21).

– Bolaget ingår i ett index hos en av våra externa förvaltare, säger Sara Christensen, kommunikationschef vid AP1, till Tidningen Global.
Antam grundades 1968 som en del av den dåvarande indonesiske diktatorn Suhartos satsning på statligt ägda och kontrollerade gruvbolag. Antams främsta verksamhet har varit kopplad till guld och nickel och ingår sedan 2017 i ett större statskontrollerat holdingbolag vid namn Inalum.

Grundat av Suharto

Sedan 2020 är Antam en av de drivande investerarna och lobbyisterna för påbörjad och storskalig gruvdrift vid Wabu Block i Västpapua – sedan 1960-talet ockuperat av Indonesien till följd av en kritiserat FN-process kallad ”Act of Free Choice” – en plats i de centrala högländerna, bosatt av ursprungsfolk med begränsade fotavtryck på regionens unika ekosystem.

Söderöver återfinns Freeportgruvan, ett av planetens mest inkomstbringande och största gruvprojekt, som etablerades under 1970-talet tack vare landgrabbing och fördrivning av lokalbor som miste sin mark.

Freeportgruvan är en av Indonesiens viktigaste skatteintäktskällor och samägs av indonesiska staten och det amerikanska gruvbolaget Freeport-McMoRan (som Sjunde AP-fonden har aktieinnehav hos). Gruvan förblir en militariserad zon, regelrätt utsatt för attentat av den beväpnade västpapuanska självständighetsrörelsen OPM, men även lokalbor trakasseras av säkerhetsbolag och indonesisk armé.

”Bidrar till människorättsbrott”

Nu befarar västpapuanska människorättsaktivister en liknande förberedelseprocess av Wabu Block, präglad av landgrabbing och fördrivning av lokalbor som levt på och av småskaliga jordar och floder i generationer.

– Wabu Block och Freeport fungerar som ingångar till kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Theo Hasegem, prominent människorättsaktivist som dokumenterar övergrepp i de centrala högländerna, till Tidningen Global.
I sociala medier sprids en rad vittnesmål från boende i anslutning till Wabu Block och Tidningen Global har nåtts av lokala vittnesmål om inskränkt rörelsefrihet och uppgifter om att indonesisk armé konfiskerat privatpersoners mobiltelefoner.

– Antam har etablerat sig genom att lura allmänheten och helt utan lokalsamhällenas vetskap eller tillstånd, säger Theo Hasegem.

Militären går i bräschen

Amnesty International understryker i sin rapport ”Gold Rush” om Wabu Block och människorättsövergrepp i samband med gruvetableringen att Antam visserligen inte går i bräschen för de dokumenterade övergreppen, men likväl ser bolaget ut att kunna påbörja guldutvinning tack vare den indonesiska arméns förarbete och fördrivning av lokalbor – som inte haft något att säga till om när det gäller det lukrativa gruvprojektet.

”Ett antal papuaner har sagt till Amnesty International att de motsätter sig de föreslagna gruvplanerna på grund av deras potential att skada både miljön och lokalsamhällena. De beskrev att man använde det föreslagna gruvområdet för att odla grödor, jaga djur och samla timmer. De sade sig frukta miljöföroreningar, förlust av sedvanlig mark och skador på deras försörjning”, skriver Amnesty International.

Protestvåg sveper genom Västpapua

Den senaste tiden har en våg av protester svept in över städer och samhällen, däribland nära Wabu Block, där tusentals papuaner protesterat mot Indonesiens planer på att stycka upp Västpapua i små provinsöar, något som än mer underminerar lokalbors möjligheter att organisera sig då det väntas bli svårare att resa mellan provinserna.

Dessutom har papuanerna motsatt sig en förlängning av den autonomilag som infördes efter diktator Suhartos avgång i slutet av 1990-talet och majoriteten av Västpapuas befolkning när alltjämt hopp om och vädrar sitt krav på en folkomröstning lik den som 1999 gav Östtimor (som Indonesien ockuperade 1975–1999) självständighet.

Indonesien visar inga som helst tecken på att gå några självständighetskrav till mötes. Tvärtom har centralregeringen i Jakarta cementerat sin militära strategi att eliminera den västpapuanska självständighetsrörelsen, såväl den beväpnade som civila, medelst 22 000 tjänstgörande militärer på plats.
Wabu Block är ett det senaste i raden av historiska exempel på Indonesiens syn på Västpapua, boplats för hundratals ursprungsfolk som talar unika och i många fall utdöende språk – allt som en del av ”ett tyst folkmord” framför omvärldens ögon, enligt Survival International.

Lokalbors åsikter och intressen har ingenting att sätta emot Indonesiens profitbaserade expansionspolitik som driver den indonesiska utvinningen av naturresurser som guld, koppar, skogar, fiskevatten och med palmoljeplantager.

”Inga kommentarer”

Sverige, i egenskap av viktig och växande ekonomisk handelspartner till Indonesien, bör upphöra att med sina medborgares aktieportföljer bidra till fortsatta människoövergrepp, anser Theo Hasegem:

– Jag hoppas att Sverige uppmuntrar till dialog mellan Västpapua och Indonesien genom att underlätta samtalen i egenskap av en neutral tredje part istället för att investera i Wabu Block, säger människorättsaktivisten till Tidningen Global.

För Första AP-fondens vidkommande, däremot, är det oklart huruvida AP1:s aktieinnehav i Antam kommer att behållas mot bakgrund av de uppgifter om människorättsbrott i anslutning till Wabu Block, ett gruvprojekt som det indonesiska gruvbolaget – och i längden svenska pensionssparare – väntas profitera ekonomiskt på:

– Vi förutsätter att de bolag vi investerar i följer gällande lagar och regler. Framkommer det information som visar på något annat och allvarliga brister och felaktigheter inte rättas till kommer vi att agera på det som ansvarsfull investerare, säger Sara Christensen, kommunikationschef vid AP1, till Tidningen Global.

Relaterade artiklar:
GLOBAL AVSLÖJAR | AP1 kritiseras för aktieinnehav i bolag kopplat till MR-brott i Västpapua
GLOBAL REPORTS | Swedish pension fund invests in Wabu Block, West Papua
Gruvplaner i krigets Västpapua ”ett katastrofrecept”
Årets Pandabok stänker kunglig glans över våldtaget Västpapua

Läs fler reportage

Läs fler artiklar av Klas Lundström

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.