Nyheter

Covid-19-forskare vittnar om hat och hot i ny studie

Covid-19 innebär ett paradigmskifte för forskare och deras utsatthet för våld i relation till sitt yrke.

Vetenskapstidskriften Science har sammanställt en studie där forskare som ägnat sin arbetstid åt covid-19-pandemin svarat på frågor om personlig säkerhet och hot och hat som en följd av deras arbete. Covid-19-pandemin innebär ett paradigmskifte för forskare och deras utsatthet till följd av deras arbete, konstaterar studien.

CORONA |  Av de 510 svarande av 9 585 tillfrågade forskare vittnade 38 procent om ”minst en form av attack”, antingen i form av påhopp i sociala medier eller regelrätta dödshot. Det handlar också om långsiktiga konsekvenser av ett hårdnat klimat mot covid-19-forskare som lett till ökad mental ohälsa och arbetsrelaterade problem, rapporterar Science.

Science studie är ingalunda den första i sitt slag. Tidigare har även den schweiziska Insecurity Insight rapporterat om över 500 fall av fysiskt våld riktade mot personal som arbetade i anslutning till vård inom eller dokumentation av covid-19-pandemin, däribland tio dödsfall bland och 24 kidnappningar av sjukvårdspersonal världen över.

Covid-19 innebär ett paradigmskifte för forskare och deras utsatthet för våld i relation till sitt yrke, menar Science:

”Bland de covid-19-forskare som uppgav att de blivit trakasserade hade 71 procent antingen upplevt väsentligt mindre eller inga övergrepp före pandemins utbrott”, konstaterar vetenskapstidskriften i sin studie.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.