Nyheter

Kommentar: ”Rysslands invasion hotar den globala matsäkerheten”

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en humanitär kris för det ukrainska folket. Men kriget får också stora konsekvenser för inte minst de många låginkomstländer som är beroende av importerat vete från Ryssland och Ukraina. Det konstaterar Stephen Devereux vid den brittiska forskningsorganisationen Institute of Development Studies i denna kommentar.

KOMMENTAR | Ryssland och Ukraina har båda en dominerande ställning inom den globala produktionen av mat, bränsle och konstgödsel. Av det skälet kommer kriget att få stora konsekvenser för tillgången och priserna på mat.

Ukraina brukar beskrivas som Europas kornbod och landet har tillsammans med Ryssland utvecklats till att bli en av de stora matexportörerna på senare år. År 2020 låg länderna tillsammans bakom en tredjedel av vetet inom världshandeln och en fjärdedel av kornet. Ukraina stod ensam för 15 procent av den majs och hälften av all solrosolja som såldes globalt.

Kriget kommer att leda till en minskad produktion och export från Ukraina, men också till en minskad export från Ryssland på grund av de sanktioner som landets agerande har lett fram till. Handelsexporten från stora ukrainska hamnstäder som Odessa har redan stoppats.

Detta innebär att det kommer att finnas mindre vete, majs, korn och matolja på världsmarknaderna under överskådlig framtid.

50 av världens länder har fram till nu varit beroende av Ryssland och Ukraina för minst 30 procent av det vete som länderna importerar. Många av dessa länder är låginkomstnationer, däribland Bangladesh, Egypten, Nigeria, Sudan och det krigsdrabbade Jemen – som redan innan krisen löpte risk att drabbas av svält.

En minskad tillgång på livsmedel kommer i sin tur att driva på de globala matpriserna – en utveckling som var på gång redan innan Ryssland inledde sitt krig.

Stigande priser på gas och bränsle kommer i sin tur att driva på matpriserna ytterligare, eftersom matproduktionen och priset på bränsle hänger samman. Detta kommer att drabba fattiga familjer och världens låginkomstländer värst.
Brödpriserna har redan börjat stiga – och i Irak har fattiga grupper redan börjat protestera mot de stigande priserna på mjöl och matolja.

Det enda som är säkert är att det kommer att bli ännu värre både för Ukraina och omvärlden – innan det vänder.

Ryssland är samtidigt världsledande på export av konstgödsel och de material som konstgödsel tillverkas av, samtidigt som grannlandet Belarus är en stor exportör av kaliumgödsel. Nyligen drabbades dock även Belarus av EU-sanktioner på grund av sitt stöd för den ryska invasionen – vilket bland annat slår mot landets export av kaliumgödsel

Dussintals länder är beroende av importen av konstgödsel från Ryssland och Belarus – varav många är låginkomstländer i västra och centrala Afrika. Men även många av världens rikare länder kommer att drabbas – och effekterna på matproduktionen riskerar att bli kännbara i hela världen.

Hur allvarligt detta blir beror på den kommande utvecklingen. Än så länge är frågetecknen många – både på lång och kort sikt.

En avgörande fråga är hur det kommer att gå i kriget och hur länge det kommer att pågå. En annan fråga är om sanktioner även kommer att riktas mot Ukraina, om Ryssland till sist lyckas säkra makten i landet – och hur länge sanktionerna mot Ryssland kommer att vara i kraft.

En annan fråga är på vilken nivå de stigande matpriserna kommer att stabiliseras och hur snabbt världens länder lyckas hitta alternativ till den produktion av mat, energi och konstgödsel som Ukraina och Ryssland tidigare stått för.

Avgörande är också vilka åtgärder världens länder och internationella organ kommer att sätta in för att lindra effekterna av den pågående krisen. Vilka sociala skyddsnät är de beredda att erbjuda drabbade bönder och konsumenter? Och kommer världens länder att i högre grad satsa på att bli självförsörjande på livsmedel och att minska sitt beroende av fossila bränslen och konstgödsel? Detta skulle kunna bli en positiv sidoeffekt på sikt.

I dagsläget är dock frågorna många fler än svaren. Det enda som är säkert är att det kommer att bli ännu värre både för Ukraina och omvärlden – innan det vänder.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.