Krönika

Politikerna som äter barn

Vad fick republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene att twittra att tre likaledes republikanska senatorer, Mitt Romney, Lisa Murkowski och Susan Collins, var ”pro-pedofiler” för att de röstat för att godkänna Bidens kandidat till högsta domstolen?

Den enkla förklaringen är att hon påstås ge för lindriga straff till barnporrsinnehavare. Detta är redan motbevisat av att hon egentligen ligger där de flesta andra domare ligger – även sådana Trump utnämnt – men för ”klan mom”, som Jimmie Kimmel kallar henne, spelar ju fakta ingen roll.

Men detta är inte hela historien. Just pedofilianklagelser har blivit fokus för Trumplägret. I de yttersta stollighetshörnen där Qanon bor är alla demokrater – i alla fall politikerna – pedofiler som för övrigt även äter barn. Och även mer normala Trumpanhängare drar en bisarr linje från hbtq-personer till pedofili. Detta har bland annat resulterat i ”don’t say gay”-lagen som just trätt i kraft i Florida.

Försvarare säger att den bara förbjuder skolpersonal att undervisa barn upp till tredje klass i sexuell läggning, och de får inte heller upplysa dem om att människor kan byta kön. Vem kan väl vara emot det? Inte ska väl barn behöva undervisas om sådant?

Men problemet är dels att den är så vagt skriven, och dels att den ger föräldrar rätt att stämma en skola om de inte lyder. Det innebär att den lärare som bytt kön eller som är homosexuell inte ens kan svara på frågor, och skolor riskerar att behöva använda sina medel till att bekosta advokater.

Fanns det ett problem? Guvernör DeSantis har ett exempel, som är falskt.
Men republikanerna i Florida, och andra stater är på väg att ta efter, menar att små barn uppmanas bli homosexuella och att de luras till att välja bort det kön de fötts till.

Vad har då detta med pedofili att göra? Jo, detta knyts ihop till ”grooming”-anklagelser. Woke:a lärare lär helt enkelt ut om homosexualitet och könsbyte i syfte att få barnen att vilja ha sex med vuxna.

I Florida ligger gigantiska Disney World. Och även om Disney rent allmänt varit sega när det gäller hbtq-frågor gick de, efter tryck från sina anställda, ut och kritiserade DeSantis, trots att de tidigare skänkt pengar till hans och många andra republikaners kampanjer.

Motreaktionen på Disneys motreaktion har nu blivit att hela Disney anklagas för att vara pedofiler. Mickey is a groomer, skämtade Washington Post häromdagen. Och DeSantis hotar med att ta bort anläggningens privilegier.

Men hur går man då från homosexualitet till pedofili? Ett problem ligger kanske i själva ordet ”sexuell läggning”, det vill säga ”sexual orientation” på engelska. Lika lite som den heterosexuella kvinna som säger ”detta är min man” ägnar sig åt sexualupplysning gör ju den som säger ”detta är min fru” det.

Vi har inte sett mycket av den här debatten i Sverige, men det som händer på andra sidan Atlanten brukar spilla över till oss.

Bidens ”secretary of transportation”, ungefär ”transportminister”, är Pete Buttigieg, och han är gift med en man. Häromdagen utbrast ”klan mom”, under ett föredrag, att han skulle hålla sig borta från hennes döttrars badrum (?).

Förklaring behövs dessvärre inte. För Trumpanhängarna sitter allt ihop. Homosexuella, transpersoner, alla demokrater, deras nyvalda svarta, kvinnliga domare, woke:a lärare och nu även Disney. Alla är ute efter att ha sex med deras barn, efter att de talat om för dem att de har fel kön.

Ketanji Brown Jackson är USA:s första svarta, kvinnliga domare i högsta domstolen.

Marine Le Pen ligger alldeles för bra till i franska presidentvalet för att det ska kännas bekvämt.

Krönika

Mindre medial mångfald med nya mediestödet

För att en demokrati ska vara välfungerande behövs så mycket mer än fria val. En fri debatt i samhället, starka civilsamhällesorganisationer som kan bygga rörelser och samla människor att engagera sig, granska politikerna och jobba för sina frågor.

Folkbildning behövs för att människor ska kunna utvecklas och bildas och för att kunna ta tillvara på sina rättigheter som medborgare.

Fria medier behövs för att granska makthavare, beskriva nyheter ur en mångfald av perspektiv och avslöja orättvisor. I länder där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll och där demokratin håller på att nedmonteras börjar det just med att begränsa civilsamhället och skära ner på bidragen. Även journalistiken begränsas och journalister trakasseras och förföljs.

I den förra regeringens handlingsplan för en stark demokrati beskrivs hur Sveriges demokrati står inför stora utmaningar. I handlingsplanen lyfts främst tre utmaningar som hotar den svenska demokratin särskilt fram: Ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar.

Regeringen beskriver hur viktigt det är för demokratin med bildning: ”Personer med en hög utbildningsnivå skaffar sig kunskap, verktyg och kontakter som gör det lättare att engagera sig i samhällsfrågor. Personer som växt upp i en familj där det setts som naturligt att engagera sig tenderar att själva engagera sig.”

De beskriver också utmaningarna för journalistiken och det demokratiska samtalet: ”En fungerande demokrati förutsätter att det finns en mångfald av starka och oberoende medier i hela landet som förmedlar samhällsinformation, nyheter och granskande journalistik av god kvalitet. Medierna är betydelsefulla för människors möjligheter att debattera samhällsfrågor och delta i samhällets demokratiska processer. Medierna bidrar också genom sin granskande roll till att skydda samhället mot maktmissbruk och korruption. När makten granskas kan människor ställa makthavare till svars och utkräva ansvar. Därför är det allvarligt att medier med kvalitativ journalistik idag har svårt att finansiera sin verksamhet och bedriva verksamhet i hela landet. Den svenska mediesektorn är idag under stark ekonomisk press.”

Nu, bara några år senare, går den nuvarande SD-styrda regeringen snabbt fram med reformer för att trasa sönder dessa viktiga grundpelare för demokratin. Folkbildningen behöver göra stora neddragningar på grund av regeringens budget. Regeringen skär ner hela en tredjedel av alla resurser till folkbildningen vilket gör att studieförbund och folkhögskolor behöver dra ner, avskeda människor och göra mycket färre aktiviteter.

För en vecka sedan röstade riksdagen igenom det nya mediestödet. Förslaget utreddes från början av S-MP-regeringen, men resultatet är något som både S, V och MP är kritiska mot. Det kommer leda till mindre resurser, mindre medial mångfald och större osäkerhet för nyhetstidningar. Många mindre tidningar med särskilda profiler, som också är särskilt viktiga för att olika perspektiv och frågor ska lyftas, kommer att ha svårt att överleva.

Ännu vet vi inte hur mycket sämre det nya mediestödet kommer att bli, eftersom regeringens senfärdighet gjort att varken förordning eller föreskrifter är klara trots att reformen träder i kraft till årsskiftet, men vi kan redan nu konstatera att det kommer bli sämre.

Tidöpartierna gör medvetna reformer som kommer att utarma civilsamhällesorganisationer, som slår mot folkbildningen, och som gör det demokratiska samtalet fattigare med sämre förutsättningar för nyhetsjournalistiken. Detta är allvarliga steg som riskerar att förvärra de utmaningar för demokratin som Sverige redan står inför.


Miljöpartiets kongress. Det värmer att återse människor man kämpat så mycket med under åren och som fortsätter arbeta för att förändra världen.


Miljöpartiets kongress. Det värmer att återse människor man kämpat så mycket med under åren och som fortsätter arbeta för att förändra världen.

Krönika

Svenska skolpengar till saudisk könssegregerad skola

”Vi lovar trohet och lojalitet, kung Salman” uttrycker skolan Nün Academy på deras officiella sociala mediekonto. Svenska aktiebolagsdrivna Kunskapsskolan är drivande i Nün Academy, som finns i diktaturregimen Saudiarabien. Mänskliga rättigheter i Saudiarabien är bland de absolut sämsta i hela världen då dödsstraff och avrättningar är väldigt vanligt.

Även yttrandefriheten är ytterst begränsad. Framförallt kritik mot den saudiska kungafamiljen, regeringen och islam innebär hårda straff. Dessutom visar granskningar att Nün Academy bedriver aktiv könssegregering då pojkar och flickor separeras från fem års ålder. Sammantaget rimmar det väldigt illa med feministisk utrikespolitik, Sverige som land och den värderingsgrund de flesta svenskar följer.

Högerregeringen har under Nato-processen legitimerat despoten i autokratin Turkiet, kallat israeliska apartheidregimens folkmord i Gaza för ”proportionerligt” och blundar nu för den saudiska diktaturregimens brutala förtryck av den egna befolkningen. Förutom att lova trohet till diktaturregimer har den auktoritära högern lovat lojalitet till oligarkerna i skolan, skoligarkerna.

Det blir uppenbart när varken Jimmie Åkesson eller Ulf Kristersson tar avstånd från Kunskapsskolans involvering i diktaturhyllande Nün Academy. Det är inte märkligt eftersom skoligarkerna köpte vågmästarpartiet SD för att blockera alla vinstkritiska skolförslag i riksdagen. Kristersson är nära vän med skoligarken Peje Emilsson, Kunskapsskolans grundare och ägare.

Bara i Chile och Sverige har det nyliberala skolexperimentet gått så långt att tillåta fria vinstuttag inom skattefinansierad skolverksamhet. På 1970-talet blev Chiles progressive president Salvador Allende brutalt avsatt genom en militärkupp och ”auktoritär nyliberalism” infördes. Militärdiktaturen mördade tusentals oliktänkande och möjliggjorde nyliberala skolexperiment, kombinerat med tvångsprivatiseringar av statliga företag, avregleringar, massiva skattesänkningar och lönesänkningar.

Den amerikanske ekonomen och nyliberalen Milton Friedman var hjärnan bakom projektet han kallade ”Miracle of Chile”. Friedman var professor på universitetet i Chicago och hade en vänskaplig relation med Chiles diktator Augusto Pinochet. Diktatorn anställde Friedmans ekonomstudenter ”Chicago Boys” som bidrog till Chiles nyliberala skolexperiment, tvångsprivatiseringar av statliga företag, avregleringar, massiva skattesänkningar och lönesänkningar.

Skolmodellen bidrog till brutal utslagning och segregation, ”social apartheid”. Auktoritära krafter krokade arm med oligarkerna för att förtrycka majoriteten av folket. Skolexperimentet och auktoritär nyliberalism har fasats ut i Chile, men finns fortfarande kvar i Sverige.
Ska högerpolitiker och lärare i Kunskapsskolan blunda för avrättningar och förtryck i Saudiarabien bara för att skoligarkerna är giriga?

Riskerar vi att bana väg för en ny generation auktoritära nyliberaler som lovar lojalitet till diktaturregimer och skoligarker?

Överensstämmer det verkligen med svenska värderingar?

Kunskapsskolan symboliserar ”Debacle of Sweden”. Genom exploatering av skolbarn och investeringar i den brutala saudiska diktaturregimen har Kunskapsskolan blivit värderad till över en miljard kronor, med en vinst på 400 miljoner kronor senaste åren.

Folkmajoriteten vill inte ha marknadsskolan och skoldebatten borde handla om att fasa ut auktoritär nyliberalism, förbjuda aktiebolagsdrivna friskolor och skolvinster.

Ungefär 70 procent av svenska folket vill förbjuda vinster i skolan.

Sedan millennieskiftet har ungefär 3 000 människor i Saudiarabien mördats genom dödsstraff.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.