Nyheter

Extrem sommar får varningsklockor att ringa

Skogsbrand i byn Ellinika på ön Evia, norr om Aten, Grekland, måndagen den 9 augusti 2021.

Skogsbränder och översvämningar satte sin prägel på sommaren 2021 – den varmaste som har upplevts i Europa. Extrema väderhändelser understryker behovet av att snabbt begränsa uppvärmningen, varnar en EU-företrädare.

KLIMAT | Citroner ruttnade på träden, skogar stod i lågor och sniglar brändes ihjäl i sina skal. Under förra årets obevekliga sommarsol gjordes flera högstanoteringar på termometrarna i Sydeuropa – som ett preliminärt nationellt temperaturrekord för Spanien på 47 grader och ett preliminärt europeiskt rekord på 48,8 grader i Italien.

Det var den varmaste sommaren som har upplevts i Europa, 1 grad över genomsnittet 1991–2020, enligt en ny rapport från EU:s klimatförändringstjänst Copernicus om förra årets klimatförhållanden, med fokus på Europa och Arktis.

– Vi tittar inte så mycket framåt utan fokuserar främst på sådant som redan har hänt. Men självklart kommer det inte att vara de sista temperaturrekorden som vi kommer att få se i Europa, säger huvudförfattaren Freja Vamborg på en pressbriefing.

Sommartemperaturen i Europa
Sommartemperaturen i Europa. Grafik: Johan Hallnäs /TT

Stora kontraster

Den årliga ytluftstemperaturen i Europa låg dock endast omkring 0,2 grader över genomsnittet 1991-2020 och var inte bland de tio varmaste åren.
Men 2021 var ett år av klimatkontraster för Europa. Våren var svalare än genomsnittet medan sommaren på flera håll alltså präglades av ihållande värmeböljor och torka.

Det bidrog till svåra bränder, sammanlagt eldhärjades 800 000 hektar skog och mark kring Medelhavet i juli och augusti. Samtidigt var havsytan ovanligt varm i juni och juli, till exempel uppmättes temperaturer mer än 5 grader över genomsnittet i Östersjön.

– Det är ganska mycket, konstaterar Vamborg.

Dödliga översvämningar

Medan värmen lade sig som ett glödhett grytlock över den södra änden av kontinenten var det rekordstora mängder nederbörd i kombination med redan vattenmättade jordar som orsakade störst förödelse och exceptionella översvämningar i västra Europa. Dykare bärgade lik i Tyskland, bilar staplades på hög i Belgien och broar kollapsade när vatten forsade genom städer och byar.

– Vi vet att vi sannolikt kommer att få mer av den här typen av händelser i en varmare värld, säger Vamborg.

– Men det är viktigt att komma ihåg att det inte bara var nederbörd som ledde till översvämningarna, utan andra klimatfaktorer spelade också in. Det gör det svårt att slå fast huruvida översvämningarna i sig själv var ett resultat av klimatförändringen.

Trots kortsiktiga variationer från år till år visar resultaten för 2021 på långsiktiga förändringar i klimatet, enligt Copernicus. Även om det inte var ett rekordvarmt år i Europa eller världen är den europeiska kontinenten omkring 2 grader varmare än under förindustriell tid och globalt ligger temperaturhöjningen på mellan 1,1 och 1,2 grader.

Bråttom att handla

FN:s klimatpanel IPCC varnade nyligen för att det är mycket ont om tid om världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och därmed förhindra de mest förödande konsekvenserna av klimatförändringen. Att klimatrelaterade extrema händelser redan inträffar i Europa betonar brådskan, framhåller Mauro Facchini vid EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor.

– Vi står inför en rad utmaningar, som att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den europeiska gröna given och netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2050, säger han.

– Rapporten från Copernicus betonar det akuta behovet av att agera och för att göra det är det viktigt att följa och förstå vad som händer.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.