Nyheter

Fortsatt upprustning på många håll i världen

Ländernas andel av de totala militära utgifterna 2021 i procent.

Rysslands utgifter för militären ökade med 2,9 procent under 2021, då landet förstärkte sin truppnärvaro runt Ukraina. Men de var inte ensamma med mer pengar till militären i fjol. Världens totala militärutgifter landade på rekordsiffror, efter att ha ökat för sjunde året i rad.

UPPRUSTNING | Under 2021 spenderades 2 113 miljarder amerikanska dollar, närmare 20 000 miljarder kronor, på militära utgifter i världen, visar en färsk rapport från det internationella fredsforskningsinstitutet Sipri.

Ökningen från året före var 0,7 procent, enligt institutet som konstaterar att de ekonomiska svårigheter som blivit en följd av coronavirusets framfart inte hindrat den fortsatta upprustningen på många håll.

”Även mitt under covid-19-pandemins ekonomiska nedgång nådde världens militärutgifter rekordnivåer”, säger forskaren Diego Lopes da Silva, vid Sipris forskningsprogram för militärutgifter och vapenproduktion, i ett pressmeddelande.

Jätteekonomierna USA och Kina spenderade i särklass mest. Tillsammans stod de två för 52 procent av världens sammanräknade militärutgifter.

Ökning för tredje året

I militärutgifterna räknas alla offentliga utgifter för nuvarande militära styrkor och verksamhet. Förutom köp av vapen och materiel samt löner och förmåner för anställda räknas även militär konstruktion, forskning och utveckling, centraladministration och stödfunktioner in.

I Ryssland ökade militärutgifterna för tredje året i rad och nådde under 2021 4,1 procent av BNP. Där står budgetposten ”nationellt försvar” för omkring tre fjärdedelar av landets totala militärutgifter och omfattar bland annat vapenförvärv. Den reviderades upp under året och landade på 14 procent mer än vad som budgeterades 2020.

I Ukraina fortsatte militära utgifter stå för 3,2 procent av BNP 2021 även om den faktiska summan minskat under året. Tidigare hade utgifterna ökat med 72 procent sedan Rysslands olagliga annektering av Krim 2014.

USA satsar på forskning

USA har minskat sina militärutgifter med 1,4 procent mellan 2020 och 2021, till 801 miljarder dollar. Det är 3,5 procent av BNP 2021 jämfört med 3,7 procent 2020. Både finansiering av vapenförvärv och militär forskning och utveckling minskade 2021, men sett över flera år har USA satsat stort på att finansiera militär forskning och utveckling. Posten har ökat med 24 procent från 2012 till 2021.

Enligt Sipriforskaren Alexandra Marksteiner tyder ökningen sedan 2012 på att USA fokuserar på nästa generations teknik.

USA:s regering ”har upprepade gånger betonat behovet av att bevara militärens tekniska övertag över de strategiska konkurrenterna”, säger hon i pressmeddelandet.

Kinas militärutgifter ökade under 2021 för 27:e året i rad.

Sverige hamnar på plats 32 på listan över hur mycket pengar olika länder spenderar på det militära. Enligt Sipris rapport lade Sverige motsvarande 7,9 miljarder dollar på militära utgifter 2021, 1,3 procent av BNP.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.