Nyheter

Vanligare med förkortad skolvecka i USA

Det blir allt vanligare med en förkortad skolvecka i USA.

Det blir allt vanligare med en förkortad skolvecka i USA. I ett skoldistrikt i Texas ska man gå över till en fyradagarsvecka och i Missouri ska hela 25 procent av skoldistrikten övergå till en förkortad skolvecka. Ofta är det brist på lärare och lärares stora belastning som ligger till grund för besluten, men även besparingar och att få ner elevers frånvaro brukar framhållas som argument för en fyradagarsvecka.

USA | Det är den lilla staden Jasper i östra Texas som nyligen meddelade att dess skoldistrikt från och med i höst kommer att gå från en femdagarsvecka till en fyradagarsvecka. Omkring 2 200 elever från förskola till och med gymnasiet kommer att omfattas, rapporterar ABC News. Beslutet har tagits efter att undersökningar har gjorts med såväl föräldrar som lärare och annan skolpersonal.

– Utbrändhet hos lärare har varit ett problem länge men sedan covid verkar det ha blivit mer omfattande och det blir mer och mer av ett problem, säger John Seybold, chef för the Jasper Independent School District i en intervju med Good Morning America där han också förklarar att han hoppas att övergången till en fyradagarsvecka ska göra arbetsbelastningen på lärarna mer hanterbar. 

Jaspers skoldistrikt är långt ifrån ensamt om att övergå till en minskad skolvecka. Enligt en undersökning från i höstas hade fler än 1 600 skoldistrikt i 24 olika delstater i USA skolåret 2019–2020 antagit en fyradagarsvecka.

Särskilt utbrett är det i delstaten Colorado där omkring 60 procent av skoldistrikten övergått till en kortare skolvecka, och omkring 40 procent av skoldistrikten i New Mexico och Oregon. Det är framför allt på landsbygden som distrikten har gått över till fyradagarsvecka med lektioner mellan måndag och torsdag. Omkring tusen av de skoldistrikt som nu är på väg att gå över till fyradagarsvecka har beslutat om det efter pandemin. Våren 2020 var det omkring 662 skoldistrikt som hade fyradagarsvecka vilket i sig var en ökning med 600 procent sedan 1999, enligt Brookings Institution.

I delstaten Missouri ska 128 skoldistrikt – vilket utgör 25 procent av delstatens skoldistrikt – övergå till en fyradagarsvecka. Ett av dessa distrikt är Marshfield där man landat i en fyradagarsvecka för att kunna locka lärare – fyradagarsveckan ses som en konkurrensfördel i ett skoldistrikt där antalet sökande till utannonserade tjänster sjunkit kraftigt med bara 27 ansökningar till fem tjänster 2021.

– Jag har aldrig jobbat i fyradagars skoldistrikt och det här är inte något jag nödvändigtvis ville göra. Men med några av de saker vi brottas med är det den enda lösningen jag kan komma fram till,
säger Marshfields skoldistrikts chef Mike Henry till Springfield News.

Tankesmedjan Rand varnar dock för att de argument som brukar läggas fram för att gå ner till en fyradagarsvecka – besparingar, få ner elevers frånvaro och att attrahera och behålla lärare – bara har svagt stöd i studier. Rand pekar också på att eftersom fyradagarsveckan samtidigt har stort stöd bland elever och föräldrar kan det vara svårt att återgå till en femdagarsvecka vid ett senare tillfälle.

Dessutom ser elevers lärande ut att försämras över tid med en fyradagarsvecka – även om dagarna blev längre försvinner i genomsnitt 58 lektionstimmar per år – och försämringen var större i matematik än vad gäller exempelvis läsförståelse, rapporterar Edweek. Där fyradagarsveckor införs kan det också vara nödvändigt att utöka olika program för matstöd för att undvika att elever går hungriga den extra dagen de inte är i skolan.

Enligt Brookings Institution bör också en minimering vad gäller förlorad lektionstid vara det bästa sättet att ”undvika negativa resultat”, men det krävs ytterligare forskning för att förstå effekten på såväl studenter som familjer och lokalsamhället skriver organisationen.

* * *

LÄS ÄVEN
Kraftig ökning av strejker i USA
Strejkvågen
Många strejker i USA under ”strejktober”

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.