Nyheter

Hedersförtryck blir ett eget brott

Maxstraffet för brottet hedersförtryck blir fängelse i sex år.

Riksdagen har klubbat igenom en lag om att hedersförtryck införs som ett nytt brott.

Brottet innebär en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa gärningar mot en person med ett hedersmotiv.

Hedersbrottets konstruktion kan liknas vid grov fridskränkning, som en person kan dömas för vid till exempel upprepade kränkningar mot en partner i hemmet.
Straffet blir fängelse i lägst ett och högst sex år.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2022. 

Lagrådet, som granskar regeringens lagförslag, ansåg dock att ett års fängelse var orimligt för till exempel ett antal ofredande eller några fall av ringa skadegörelse vars straffvärde i normala fall inte når upp till mycket mer än 14 dagars fängelse.

Justitieminister Morgan Johansson (S) bedömde dock att det skulle kunna lösas genom att i lagtexten lägga till att handlingarna ska vara ägnade att ”allvarligt skada självkänslan” hos offret.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.