Nyheter

Ikea uppmanas skriva under avtal för arbetares säkerhet

Bangladeshiska textilarbetaren Nilufa Begum, 38, som arbetade på sjunde våningen i textilfabriken Rana Plaza som kollapsade 2013, i sitt hem i Savar, nära Dhaka, Bangladesh, april 2018.

I samband med nioårsdagen för Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh då över 1 100 textilarbetare dödades har det globala facket Uni Global Union uppmanat internationella företag, inklusive Ikea, att skriva under det säkerhetsavtal som i höstas förlängdes, the International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry.

BANGLADESH | Hittills har 171 internationella företag undertecknat avtalet som trädde i kraft den 1 september 2021. Avtalet är en förlängning och vidareutveckling av det brand- och byggnadssäkerhetssavtal som upprättades efter Rana Plaza-katastrofen den 24 april 2013. 1 134 textilarbetare dog och många fler skadades när byggnaden där fabriken var inhyst kollapsade. Avtalet är juridiskt bindande och har breddats – det inkluderar nu större fokus på arbetares hälsa, och planen är att utöka antalet länder som avtalet omfattar.

– Det internationella avtalet är en modell för ansvarsutkrävande i leverantörsleden i den globala konfektionsindustrin vilket möjliggör för märkesföretag att leva upp till deras engagemang för konsekvensanalyser och skydda miljontals arbetare som tillverkar deras produkter. Om märkesföretagen är seriösa vad gäller säkerhet måste de skriva under avtalet som den beprövade mekanismen för att förbättra villkoren i fabriker, förhindra olyckor och rädda liv, säger Uni Globals generalsekreterare Christy Hoffman på fackets hemsida.

Ikea som köper textilier bland annat från Bangladesh har ännu inte skrivit under avtalet och Uni Global Union uppmanar företaget att göra det. I den nya rapporten Cheap Tricks: How Levi’s and Ikea are freeriding  on their competitors ’ progress on workplace safety in Bangladesh anser Clean Clothes Campaign att Ikea och företag som Levis åker snålskjuts på det säkerhetsarbete som har gjorts i Bangladesh genom andra företags stöd till säkerhetsavtalen. ”Märkesföretag som åker snålskjuts på avtalets ansträngningar beställer från fabriker som täcks av avtalet men underlåter att bidra till programmet genom att bli medlem”, skriver Clean Clothes Campaign och understryker att avtalet endast kan vara effektivt om företagen bidrar till avtalet finansiellt och genom att man genom sitt medlemskap också stärker inflytandet avtalet har.

Tanken med avtalet är också att försöka utvidga det att även gälla andra länders textilindustrier och nyligen besökte representanter för det internationella avtalet Pakistan och Sri Lanka för att diskutera avtalets möjliga implementering där. Enligt Uni Global genomförs också studier om möjligheten att införa det i Indien och Marocko.

* * *

LÄS ÄVEN
”En facklig seger” i Bangladesh
Krav på bättre säkerhet efter brandkatastrof
Oro när avtal inom textilindustrin i Bangladesh löper ut

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.