Nyheter

Pandemin kastar ljus över ojämlik indisk vård

Migrantarbetare i Kashmir fick köa för att kunna resa tillbaka till sina hembyar i samband med att landet drabbades av en andra coronavåg förra våren.

Indiens regering har hamnat i en tvist med internationella experter om antalet döda i samband med coronapandemin. Samtidigt menar indiska folkhälsoexperter att fokus i stället borde ligga på de omfattande brister inom sjukvården som pandemin avslöjat.

INDIEN | Enligt officiella beräkningar har 520 000 människor avlidit i sviterna av covid-19 i Indien. Samtidigt visar analyser från Världshälsoorganisationen, WHO, att det verkliga antalet kan vara mycket högre. Indiska myndigheter har vid upprepade tillfällen ifrågasatt uppgifter som publicerats av bland annat den ansedda medicinska tidskriften Lancet, som beräknar att överdödligheten i Indien i stället låg på hela fyra miljoner människor under 2020 och 2021.

Nyligen ifrågasatte regeringens pressavdelning i ett officiellt uttalande uppgifter som publicerats i The New York Times, med hänvisning till den metodologi som hade använts.

Men Mira Shiva vid den internationella organisationen Peoples Health Movement menar att det avgörande inte är exakt hur många som avlidit i sviterna av covid-19.

– Fakta kvarstår – ett stort antal människor dog under pandemin på grund av att sjukvårdssystemen blev överbelastade. Pandemin kan ses som ett stresstest som visade på stora brister.

Enligt Mira Shiva blev de rådande orättvisorna inom sjukvården mycket tydliga under krisen.

– Föga förvånande var det de fattiga och marginaliserade som drabbades hårdast. Många fler dog av orsaker som aldrig dokumenterades, vilket alla beräkningar av överdödligheten visar, säger hon.

Oklarheter kring dödsorsak

Mira Shiva säger att även under normala omständigheter blir orsakerna till många dödsfall inte ordentligt fastställda i Indien.

– Nu kan vi bara gissa hur väldigt många dödsfallen var – med tanke på det mycket stora antalet döda kroppar som sågs flyta längs Ganges och Yamuna-floden under den andra vågen förra året. Det förekom också foton på döda kroppar som låg uppradade längs flodbankarna då anhöriga inte hade råd att köpa ved för att kunna kremera sina släktingar.

Satya Mohanty, som varit minister i en tidigare regering och nu är adjungerad ekonomiprofessor vid Jamia Milia Islamia-universitetet i New Delhi, säger att det går att argumentera hur länge som helst mot de metoder som använts för att beräkna antalet döda i samband med covid-19. Men enligt honom har flera studier konstaterat att antalet sannolikt uppgår till mellan fyra och fem miljoner döda.

Sandhya Mahapatro vid A N Sinha-institutet för sociala studier, Ansiss, i den fattiga delstaten Bihar, säger att allt fler indier på senare år har fått tillgång till vård.

– Men klyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är fortfarande mycket stora. Våra studier visar att 38 procent av befolkningen i Bihar, som uppgår till 128 miljoner, inte har någon tillgång till offentlig sjukvård, säger hon.

Fortsatt ojämlikhet

Sandhya Mahapatro påpekar att många av de grupper som alltid har varit eftersatta inom vården också har förblivit det. En studie från Ansiss som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Health Policy Open i slutet av förra året, visar att social status fortfarande har en avgörande roll när det gäller tillgången på vård i Indien.

– Denna ojämlikhet har under covid-19-pandemin lett till att de fattiga och marginaliserade drabbats allra hårdast, säger Sandhya Mahapatro.

Hon säger att en senare studie från hennes institut visar att orättvisorna inom vården har fortsatt även efter de stora pandemivågorna. Allra sämst är tillgången på vård för kvinnor som tillhör låga kaster.

Sandhya Mahapatro betonar att en av de grupper som drabbades mycket hårt under pandemin var de hundratals miljoner inhemska migrantarbetare som blev strandsatta i samband med att regeringen plötsligt stängde ned hela landet i mars 2020. Restriktionerna gjorde att nästan alla blev arbetslösa och enligt Sandhya Mahapatro slog det hårt mot deras och deras familjers hälsotillstånd.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.