Nyheter

Spansk leksaksreklam ska bli mindre könsstereotyp

Spanska leksakstillverkare har kommit överens med den spanska regeringen om en uppförandekod för leksaksreklam som ska minska sexistiska stereotyper i reklamen.

Spanska leksakstillverkare har kommit överens med den spanska regeringen om en uppförandekod för leksaksreklam som ska minska sexistiska stereotyper i reklamen. Den kommer att träda i kraft inför julhandeln, den 1 december i år.

SPANIEN | Syftet med den nya uppförandekoden är att undvika könsstereotyper i reklam för leksaker, liksom hur könsroller och hur flickor representeras i reklamen, enligt Spaniens ministerium för konsumentfrågor.

Uppförandekoden förbjuder också ensidig sammankoppling mellan flickor och leksaker som reproducerar könsroller som ”vårdande, hemarbete eller skönhet”. Enligt ministern för konsumentfrågor, Alberto Garzón, kommer det nya avtalet – som ska regleras av leksaksindustrin själv – att göra leksaksreklamen ”mer jämlik” och ge ett bättre skydd åt barn, samt hindra att leksaker presenteras som om de vore tänkta för det ena eller andra könet genom färgkoder.

Gäller från december

Den nya uppförandekoden ersätter en tidigare motsvarande reglering från 2015 och kommer att träda i kraft från och med den 1 december i år och kommer då att gälla nya annonser. Den nya uppförandekoden är en överenskommelse mellan Spaniens förbund för leksakstillverkare, Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) och den spanska regeringen, och undertecknades i onsdags i förra veckan.

2019 kom den franska regeringen och den franska leksaksindustrin överens om en liknande reglering. Inför den regleringen hade leksaksindustrin anklagats för spä på könsstereotyper genom leksaker riktade till flickor och bland annat bidra till en underrepresentation inom tekniksektorn.

I höstas meddelade också leksaksföretaget Lego Group att man skulle börja ett arbete för att ta bort könsstereotyper från sina leksaker efter att det hade framkommit i en studie med 7 000 barn att könsstereotypa leksaker kan påverka deras framtida karriärer. Ungefär samtidigt lagstiftade delstaten Kalifornien i USA om att större varuhus måste skylta leksaker på ett genusneutralt sätt – pojk- och flickavdelningar får vara kvar men en genusneutral avdelning måste också finnas.

Kan influera karriärval

Problem med sexistisk reklam som riktas till barn har också lyfts av Vita huset som 2016 påtalade problemet och menade att barns intressen, ambitioner och färdigheter tidigt formas beroende på vilka leksaker de använder. Detta kan i sin tur ”influera allt från vilka ämnen de väljer att läsa till vilka karriärer de i slutändan ägnar sig åt”, skrev Vita huset under Barack Obama i ett faktablad 2016.

Faktabladet pekade också på att många av de mest välbetalda jobben finns inom den så kallade Stemsektorn – vetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik – och att kvinnor är underrepresenterade inom sektorn.

* * *
LÄS ÄVEN
Lego vill bekämpa könsstereotyper med ”inkluderande leksaker”
Bara magar i protest
Prestation bör stå i fokus – inte bikinitrosor

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.