Nyheter

Ilska mot hotad aborträtt utanför HD i USA

Demonstranter krävde ett försvar av aborträtten utanför USA:s högsta domstol sent på måndagskvällen efter att sajten Politico publicerat ett läckt dokument som pekar på att den grundlagsskyddade aborträtten håller på att rivas upp.

Det som många aborträttsförespråkare i USA länge har varnat för – att det domslut som garanterar aborträtten i landet kan rivas upp –  ser ut att bli verklighet. Detta enligt en läcka till sajten Politico om hur USA:s högsta domstol kommer att rösta i fallet om en abortlag i Mississippi i juni. ”Det skulle representera det allvarligaste bakslaget för kvinnors rättigheter i vårt lands historia”, säger Nancy Northup, ordförande för the Center for Reproductive Rights i ett uttalande.

USA | Det är ett 98 sidor långt utkast från i februari i år som har läckts till Politico, som visar att en majoritet av domarna i Högsta domstolen (HD) sannolikt kommer att rösta för att riva upp Roe v Wade när beslut fattas i fallet Dobbs v Jackson Women’s Health Organization som handlar om ett abortförbud i Mississippi efter den femtonde graviditetsveckan. Utkastet är skrivet av den konservativa domaren Samuel Alito som i texten slår fast att ”Roe var flagrant felaktig från början” och att domslutet ska upphävas. Utkastets innehåll stämmer väl överens med det som framkom i de muntliga förhandlingarna i Mississippifallet som hölls i december förra året.

– Det här känns som en domstol som har en stenhård övertygelse om att den gör det rätta med en total likgiltighet för konsekvenserna, säger Mary Ziegler, juridikprofessor vid Florida State University College of Law och författare av boken Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present till The New York Times och fortsätter:
– Det här är en vattendelare som har varit ful och smärtsam i amerikansk politik, och det här kommer att göra det mycket värre.

Nancy Northup, ordförande för the Center for Reproductive Rights, betonar i ett uttalande att aborträtten ännu så länge garanteras, att det är oklart om läckan är legitim och att den korrekt återger hur domarna ser på frågan. Hon fortsätter: ”Det vi vet är att om HD upphäver Roe så kommer det att vara ett oberättigat, aldrig tidigare skådat tillbakadragande av garanterade rättigheter som har funnits i nära fem decennier. Det skulle representera det allvarligaste bakslaget för kvinnors rättigheter i vårt lands historia”, skriver the Center for Reproductive Rights på Twitter.

HD:s beslut Roe v Wade från 1973 har inneburit en grundlagsskyddad aborträtt nationellt sedan dess. Om beslutet rivs upp faller den garanterade rätten och det blir upp till alla delstater att besluta i frågan. Det är dock inte självklart att utkastet speglar det slutliga beslutet som väntas komma i juni i år.

Protester utanför HD

Politico publicerade läckan under måndagen amerikansk tid och nyheten fick demonstranter att gå ut på gatorna för att protestera mot det som skulle innebära en enorm försämring vad gäller rätten till abort i landet. Utanför HD i Washington DC samlades många för att uttrycka sin ilska över nyheten, samtidigt dök också abortmotståndare upp på platsen.

Senatorn Bernie Sanders uppmanade på Twitter kongressen att lagstifta om abort genast, och även Alexandria Ocasio-Cortez, ledamot av representanthuset gjorde det: ”Folk valde Demokraterna just så att vi skulle leda i farliga ögonblick som dessa” skrev hon på Twitter och uppmanade till lagstiftning i frågan. Tidigare försök, så sent som i februari, har dock misslyckats.

Roe v Wade har utmanats av abortmotståndare sedan 1970-talet och aborträttsförespråkare har länge varnat för att aborträttens grundlagsskydd kan vara på väg att rivas upp, bland annat genom att flera delstater har lagstiftat på ett sätt som direkt utmanar Roe v Wade med hopp om att deras fall ska tas upp i USA:s högsta domstol. I höstas togs alltså en av dessa abortlagar upp i HD, Mississippis förbud mot abort efter den femtonde graviditetsveckan vilket står i strid med Roe v Wade som slår fast att aborträtten gäller fram tills dess att ett foster är livsdugligt.

Muntliga förhandlingar i vintras

I samband med att muntliga förhandlingar ägde rum förra året verkade HD:s chefsdomare, John Roberts, försöka hitta en medelväg, som skulle göra det möjligt att godkänna Mississippis abortlag men samtidigt behålla Roe v Wade. Enligt John Roberts är Roe v Wades tidsgräns för abort, tills dess att ett foster är livsdugligt, inte en central del av domslutet. Det skulle därför vara möjligt att sätta en annan tidsgräns och samtidigt upprätthålla Roe v Wade.

– Och han gjorde en poäng av att ’vad är fel med femton veckor?  Femton veckor ger den stora majoriteten kvinnor, säger han, en tillräcklig möjlighet att bestämma om de vill ha en abort eller inte, säger The New York Times HD-korrespondent Adam Liptak i tidningens podcast The Daily och förklarar att John Roberts dock inte verkade få särskilt stort stöd från andra domare i sökandet efter en medelväg.

Roe v Wade garanterar aborträtten genom att hänvisa till rätten till privatliv. Ett argument från abortmotståndare och mot Roe v Wade är att abort är en fråga som inte nämns i USA:s grundlag och att abort därför inte kan skyddas av grundlagen. De liberala domarna är av annan åsikt. Sonia Sotomayor betonade under de muntliga förhandlingarna förra året att Roe v Wade, och Casey v Planned Parenthood, ett annat beslut på 1990-talet som bekräftade Roe v Wade, har upprätthållits av femton domare under de senaste årtiondena. Hon menade också att rätten till privatliv även har använts i rätten att använda preventivmedel eller vem man vill gifta sig med, och de frågorna berörs inte heller i grundlagen.
– Varför säger vi nu att på något sätt är Roe och Casey så ovanliga att de måste upphävas?, undrade Sonia Sotomayor under den muntliga förhandlingen.

Delstater vill förbjuda

Nio delstater har enligt the Guttmacher Institute kvar sina abortförbud (som i dagsläget inte gäller) från perioden innan Roe v Wade som kan börja implementeras igen om, eller när, Roe v Wade rivs upp. 13 delstater har lagar som kommer att utlösas i det fall Roe v Wade rivs upp. Nio delstater har abortförbud som på grund av Roe v Wade har blockerats av HD men som kan börja gälla så fort domslutet rivs upp.

Idaho lagstiftade så sent som i mars i år om ett förbud av abort efter sjätte veckan, och lagen gör det också möjligt för familjemedlemmar till fostret att stämma vårdgivare som utför abort efter den tidsperioden. Lagen skulle ha trätt i kraft i april i år men stoppades av delstatens högsta domstol tills dess att den har granskats, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den har också likheter med den lag, SB 8, som Texas antog i höstas som förbjuder abort efter sjätte graviditetsveckan. SB 8 är särskilt utformad för att undvika att blockeras av HD – detta genom att medborgare uppmuntras stämma de som tillhandahåller abort eller som hjälper någon att genomgå en abort för att upprätthålla förbudet, en form av outsourcing av upprätthållandet av abortförbudet.

Samtidigt har 16 delstater liksom District of Columbia (Washington DC) lagar som försvarar rätten till abort. Fyra av delstaterna, liksom District of Columbia, har lagstiftat rätten till abort utan inblandning från staten, och tolv delstater tillåter uttryckligen abort fram till dess att ett foster är livsdugligt eller då det är nödvändigt för den gravida kvinnans, transpersonens eller icke binäras hälsa eller liv, skriver the Guttmacher Institute.

Innan 1973 var illegal abort utbrett i USA. Enligt the Guttmacher Institute genomfördes mellan 700 000 och 800 000 illegala aborter under 1950- och 1960-talet något som framför allt drabbade marginaliserade och fattiga kvinnor.

Om Roe v Wade upphävs är det en stor politisk seger för den tidigare presidenten Donald Trump som under sin enda mandatperiod lyckades tillsätta tre konservativa domare till HD, med den uttryckliga avsikten att få till stånd en majoritet domare som är beredda att riva upp domslutet.

* * *
LÄS ÄVEN
USA:s aborträtt tas upp i HD
Muntlig argumentation om Texas abortförbud i HD
Outsourcat abortförbud i Texas

Nyheter

Geert Wilders seger kan ändra hela Europa

PVV-ledaren Geert Wilders intervjuas om regeringsbildningen efter förra veckans valseger.

Att stoppa det militära stödet till Ukraina ingår i valvinnande Geert Wilders manifest i Nederländerna.
I stället vill han se den egna armén vid landets gräns för att fånga migranter.
Wilders politik kan få stora konsekvenser för EU och hela Europa.

NEDERLÄNDERNA | Storsegern i förra veckans nederländska val placerar den 60-årige ytterhögerveteranen och hans parti PVV i centrum för alla regeringsförhandlingar i Haag. För första gången sedan början av 2010 – då PVV var stödparti till en kortlivad regering – finns därmed en klar möjlighet till direkt Wilders-påverkan på politiken.

Att få igenom allt lär dock bli omöjligt i en koalition. Wilders har redan flaggat för att han exempelvis är villig att kompromissa kring partiets fientliga linje mot islam.

Men även i övrigt finns mycket som går på tvärs emot vad tidigare regeringar drivit, både i och utanför landet.

Stopp för Ukraina

Ukraina är ett exempel. Den nuvarande nederländska regeringen har tillhört Kievs starkaste vänner och har bland annat utlovat jaktplan till Ukrainas flygvapen.

Det gillas inte av PVV.

”Vi skickar inte våra pengar och försvarsutrustning som F16-plan till Ukraina utan behåller dem för våra egna väpnade styrkor”, heter det bland annat i PVV:s valmanifest, som granskats av nyhetsbyrån AFP och nyhetssajten EU Observer.

PVV är också emot att ytterligare utöka EU med Ukraina och andra nya medlemsländer.
Den egna armén vill man använda vid gränsen för att stoppa flyktingar och migranter.

Stopp för klimat

Invandringen är överlag ett huvudtema hos PVV. Man vill dra in asylskyddet för syrier eftersom man anser att delar av landet nu är tillräckligt säkert och även dra tillbaka uppehållstillstånd för alla flyktingar som besökt sina hemländer.

PVV vill även kräva arbetstillstånd för personer från andra EU-länder och minska antalet utländska studenter.

Partiet vill också ha en bindande folkomröstning om ett ”nexit” – att Nederländerna ska lämna EU – även om ett sådant utträde för tillfället har väldigt lågt stöd i opinionen.

Man vill också stoppa alla klimatåtgärder, inklusive satsningar på sol- och vindkraft, och i stället bygga kärnkraftverk och öka på utvinningen av olja och gas i Nordsjön.

På önskelistan står även slopat bistånd och stoppat statligt stöd till både kultur och public service.

Oenigt i EU

Vad som verkligen kommer att genomföras är högst osäkert. Mycket skulle kräva omfattande lagändringar både hemma och på EU-nivå.

En drastiskt mer EU-kritisk nederländsk regering skulle samtidigt göra det betydligt svårare för EU-länderna att enas om allt från Ukrainastöd till handel och klimat. Det bäddar i sin tur för att vissa länder kan välja att gå vidare på egen hand med djupare samarbeten och en uppdelning i A- och B-lag.

Nyheter

Tusentals marscherade mot våld mot kvinnor

Kvinnor med masker marscherar med plakat med namnen på kvinnor som har dödats, under den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, i Madrid, Spanien, lördagen den 25 november 2023.


Från USA till Sydamerika och Europa demonstrerade tusentals människor i lördags för att fördöma mäns våld mot kvinnor.
– Gisslet av könsbaserat våld fortsätter att tillfoga alltför många smärta och orättvisa, sade USA:s president Joe Biden i ett uttalande.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | Tusentals människor gick ut på gatorna över hela världen i lördags för att på olika sätt uppmärksamma våld riktat mot kvinnor. I Guatemala hedrades 438 kvinnors liv med tända ljus för alla offer, medan tusentals människor i Chile skanderade krav på åtgärder från regeringen för att skydda kvinnor.

Brasilianska aktivister påminde om kvinnomorden genom att ställa ut 722 par skor längs Rio de Janeiros berömda strand Copacabana. Varje par representerade en mördad kvinna under 2022.

I Argentina kombinerades en protest mot våld mot kvinnor med ett stöd för det palestinska folket. Även kontroverser som den tillträdande president Javier Milei har yttrat vävdes in i demonstrationerna. Milei har föreslagit att avskaffa ministeriet för kvinnor, kön och mångfald – med ansvar för att förebygga könsvåld – och har tagit ställning mot abort och lika lön.

I Italien, där ett brutalt mord på en ung kvinnlig student skakat nationen, samlades 50 000 personer i Rom för att uttrycka sin avsky och kräva handling. 102 mord på kvinnor har begåtts i landet fram till november, varav majoriteten utförts av familjemedlemmar eller tidigare partner.

I Turkiet samlades omkring 500 kvinnor i Istanbul, med banderoller med texten ”Vi kommer inte att förbli tysta” och ”Kvinnor är enade och kämpar mot patriarkalt våld”.

Från Istanbul till Paris har kvinnliga aktivister och deras stödjare enats i en gemensam strävan att avskaffa det våld som kvinnor utsätts för. I Frankrike krävde tusentals människor förändring och mer resurser för att bekämpa våld mot kvinnor.

– Vi vill inte räkna de döda längre, sade Maëlle Lenoir, från den feministiska gruppen Nous tous, Alla vi, till reportrar och uppmanade regeringen att ägna mer pengar till att utrota våld mot kvinnor.

Demonstrationerna har satt ljuset på en global angelägenhet och markerar en enad front mot våld mot kvinnor, samtidigt som de påpekar att mycket arbete återstår för att skapa verklig förändring och skydda kvinnors säkerhet och välbefinnande. Krav på förändringar i rättssystemet har höjts, med röster som säger att systemet måste anpassas för att effektivt hantera sexuellt våld och förhindra att många fall läggs ned.

USA:s president Joe Biden kommenterade i ett uttalande våldet som tusentals kvinnor och flickor runt om i världen fortsätter att utsättas för som ett ”avskyvärt brott mot mänskliga rättigheter.”

– Det är en skandal att en av tre kvinnor globalt upplever fysiskt våld, våldtäkt eller förföljelse under sin livstid, sade Joe Biden.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.