Nyheter

Ilska mot hotad aborträtt utanför HD i USA

Demonstranter krävde ett försvar av aborträtten utanför USA:s högsta domstol sent på måndagskvällen efter att sajten Politico publicerat ett läckt dokument som pekar på att den grundlagsskyddade aborträtten håller på att rivas upp.

Det som många aborträttsförespråkare i USA länge har varnat för – att det domslut som garanterar aborträtten i landet kan rivas upp –  ser ut att bli verklighet. Detta enligt en läcka till sajten Politico om hur USA:s högsta domstol kommer att rösta i fallet om en abortlag i Mississippi i juni. ”Det skulle representera det allvarligaste bakslaget för kvinnors rättigheter i vårt lands historia”, säger Nancy Northup, ordförande för the Center for Reproductive Rights i ett uttalande.

USA | Det är ett 98 sidor långt utkast från i februari i år som har läckts till Politico, som visar att en majoritet av domarna i Högsta domstolen (HD) sannolikt kommer att rösta för att riva upp Roe v Wade när beslut fattas i fallet Dobbs v Jackson Women’s Health Organization som handlar om ett abortförbud i Mississippi efter den femtonde graviditetsveckan. Utkastet är skrivet av den konservativa domaren Samuel Alito som i texten slår fast att ”Roe var flagrant felaktig från början” och att domslutet ska upphävas. Utkastets innehåll stämmer väl överens med det som framkom i de muntliga förhandlingarna i Mississippifallet som hölls i december förra året.

– Det här känns som en domstol som har en stenhård övertygelse om att den gör det rätta med en total likgiltighet för konsekvenserna, säger Mary Ziegler, juridikprofessor vid Florida State University College of Law och författare av boken Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present till The New York Times och fortsätter:
– Det här är en vattendelare som har varit ful och smärtsam i amerikansk politik, och det här kommer att göra det mycket värre.

Nancy Northup, ordförande för the Center for Reproductive Rights, betonar i ett uttalande att aborträtten ännu så länge garanteras, att det är oklart om läckan är legitim och att den korrekt återger hur domarna ser på frågan. Hon fortsätter: ”Det vi vet är att om HD upphäver Roe så kommer det att vara ett oberättigat, aldrig tidigare skådat tillbakadragande av garanterade rättigheter som har funnits i nära fem decennier. Det skulle representera det allvarligaste bakslaget för kvinnors rättigheter i vårt lands historia”, skriver the Center for Reproductive Rights på Twitter.

HD:s beslut Roe v Wade från 1973 har inneburit en grundlagsskyddad aborträtt nationellt sedan dess. Om beslutet rivs upp faller den garanterade rätten och det blir upp till alla delstater att besluta i frågan. Det är dock inte självklart att utkastet speglar det slutliga beslutet som väntas komma i juni i år.

Protester utanför HD

Politico publicerade läckan under måndagen amerikansk tid och nyheten fick demonstranter att gå ut på gatorna för att protestera mot det som skulle innebära en enorm försämring vad gäller rätten till abort i landet. Utanför HD i Washington DC samlades många för att uttrycka sin ilska över nyheten, samtidigt dök också abortmotståndare upp på platsen.

Senatorn Bernie Sanders uppmanade på Twitter kongressen att lagstifta om abort genast, och även Alexandria Ocasio-Cortez, ledamot av representanthuset gjorde det: ”Folk valde Demokraterna just så att vi skulle leda i farliga ögonblick som dessa” skrev hon på Twitter och uppmanade till lagstiftning i frågan. Tidigare försök, så sent som i februari, har dock misslyckats.

Roe v Wade har utmanats av abortmotståndare sedan 1970-talet och aborträttsförespråkare har länge varnat för att aborträttens grundlagsskydd kan vara på väg att rivas upp, bland annat genom att flera delstater har lagstiftat på ett sätt som direkt utmanar Roe v Wade med hopp om att deras fall ska tas upp i USA:s högsta domstol. I höstas togs alltså en av dessa abortlagar upp i HD, Mississippis förbud mot abort efter den femtonde graviditetsveckan vilket står i strid med Roe v Wade som slår fast att aborträtten gäller fram tills dess att ett foster är livsdugligt.

Muntliga förhandlingar i vintras

I samband med att muntliga förhandlingar ägde rum förra året verkade HD:s chefsdomare, John Roberts, försöka hitta en medelväg, som skulle göra det möjligt att godkänna Mississippis abortlag men samtidigt behålla Roe v Wade. Enligt John Roberts är Roe v Wades tidsgräns för abort, tills dess att ett foster är livsdugligt, inte en central del av domslutet. Det skulle därför vara möjligt att sätta en annan tidsgräns och samtidigt upprätthålla Roe v Wade.

– Och han gjorde en poäng av att ’vad är fel med femton veckor?  Femton veckor ger den stora majoriteten kvinnor, säger han, en tillräcklig möjlighet att bestämma om de vill ha en abort eller inte, säger The New York Times HD-korrespondent Adam Liptak i tidningens podcast The Daily och förklarar att John Roberts dock inte verkade få särskilt stort stöd från andra domare i sökandet efter en medelväg.

Roe v Wade garanterar aborträtten genom att hänvisa till rätten till privatliv. Ett argument från abortmotståndare och mot Roe v Wade är att abort är en fråga som inte nämns i USA:s grundlag och att abort därför inte kan skyddas av grundlagen. De liberala domarna är av annan åsikt. Sonia Sotomayor betonade under de muntliga förhandlingarna förra året att Roe v Wade, och Casey v Planned Parenthood, ett annat beslut på 1990-talet som bekräftade Roe v Wade, har upprätthållits av femton domare under de senaste årtiondena. Hon menade också att rätten till privatliv även har använts i rätten att använda preventivmedel eller vem man vill gifta sig med, och de frågorna berörs inte heller i grundlagen.
– Varför säger vi nu att på något sätt är Roe och Casey så ovanliga att de måste upphävas?, undrade Sonia Sotomayor under den muntliga förhandlingen.

Delstater vill förbjuda

Nio delstater har enligt the Guttmacher Institute kvar sina abortförbud (som i dagsläget inte gäller) från perioden innan Roe v Wade som kan börja implementeras igen om, eller när, Roe v Wade rivs upp. 13 delstater har lagar som kommer att utlösas i det fall Roe v Wade rivs upp. Nio delstater har abortförbud som på grund av Roe v Wade har blockerats av HD men som kan börja gälla så fort domslutet rivs upp.

Idaho lagstiftade så sent som i mars i år om ett förbud av abort efter sjätte veckan, och lagen gör det också möjligt för familjemedlemmar till fostret att stämma vårdgivare som utför abort efter den tidsperioden. Lagen skulle ha trätt i kraft i april i år men stoppades av delstatens högsta domstol tills dess att den har granskats, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den har också likheter med den lag, SB 8, som Texas antog i höstas som förbjuder abort efter sjätte graviditetsveckan. SB 8 är särskilt utformad för att undvika att blockeras av HD – detta genom att medborgare uppmuntras stämma de som tillhandahåller abort eller som hjälper någon att genomgå en abort för att upprätthålla förbudet, en form av outsourcing av upprätthållandet av abortförbudet.

Samtidigt har 16 delstater liksom District of Columbia (Washington DC) lagar som försvarar rätten till abort. Fyra av delstaterna, liksom District of Columbia, har lagstiftat rätten till abort utan inblandning från staten, och tolv delstater tillåter uttryckligen abort fram till dess att ett foster är livsdugligt eller då det är nödvändigt för den gravida kvinnans, transpersonens eller icke binäras hälsa eller liv, skriver the Guttmacher Institute.

Innan 1973 var illegal abort utbrett i USA. Enligt the Guttmacher Institute genomfördes mellan 700 000 och 800 000 illegala aborter under 1950- och 1960-talet något som framför allt drabbade marginaliserade och fattiga kvinnor.

Om Roe v Wade upphävs är det en stor politisk seger för den tidigare presidenten Donald Trump som under sin enda mandatperiod lyckades tillsätta tre konservativa domare till HD, med den uttryckliga avsikten att få till stånd en majoritet domare som är beredda att riva upp domslutet.

* * *
LÄS ÄVEN
USA:s aborträtt tas upp i HD
Muntlig argumentation om Texas abortförbud i HD
Outsourcat abortförbud i Texas

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.