Nyheter

Seger för polsk hbtq-aktivist

Bartosz Staszewski (till höger) har vunnit en viktig seger för hbtq-personers yttrandefrihet i Polen menar Human Rights Watch.

Ett förtalsåtal mot den polska hbtq-aktivisten Bartosz Staszewski har ogillats av domstol i staden Rzeszów i Polen. Bartosz Staszewski stämdes av byn Niebylec efter han i en kampanj påtalat att byn antagit bestämmelser för att stoppa ”hbtq-ideologin”. Human Rights Watch beskriver det som en viktig seger för hbtq-personers yttrandefrihet.

POLEN | I kampanjen har Bartosz Staszewski fotat sig själv och andra hbtq-personer i porträtt vid infarter till platser som antagit liknande bestämmelser, med budskapet ”hbtq-fri zon” på medtagna skyltar. Bartosz Staszewski skriver på sin hemsida att domstolen i sitt beslut att ogilla åtalet skriver att kommuner ”inte i efterhand kan skämmas för de resolutioner de tidigare har antagit” rapporterar Human Rights Watch (HRW).

I mars i år omkullkastades byn Niebylecs bestämmelse om att ”stoppa ”hbtq-ideologin” efter ett beslut i domstol. Rätten menade att det ”inte finns någon hbtq-ideologi liksom det inte finns någon heterosexuell ideologi”. Enligt HRW innebär det ogillade åtalet mot Bartosz Staszewski en viktig seger för hbtq-personers ”värdighet och yttrandefrihet.”

Hot om indragna pengar

Det var 2019 då omkring hundra kommuner, städer och regioner började att utropa sig till ”hbtq-fria zoner”. Detta på uppmaning av Polens styrande parti Lag och rättvisa (PIS) – det var framför allt regeringstrogna borgmästare och ledare som drev på utvecklingen. Omkring en tredjedel av Polens regioner och kommuner hade efter en tid utnämnt sig till ”hbtq-fria” zoner.

EU-kommissionen har kritiserat agerandet som menar att zonerna kan utgöra ett brott mot EU:s anti-diskrimineringslagar och EU har hotat att dra in finansiering, inte minst för att komma i fråga för ekonomisk hjälp från EU:s pandemistödpaket. I höstas röstade tre polska provinser för att dra tillbaka tidigare bestämmelser om att göra dem fria från ”hbtq-ideologi”.

I Podkarpackie röstades istället en bestämmelse igenom som syftar till att försvara ”grundläggande rättigheter och friheter”, rapporterade Reuters och hänvisade till den polska statliga nyhetsbyrån PAP i september förra året. ”Vi ser ett särskilt behov att skydda skolor och familjer och rätten för varje person till självbestämmande”, skrev Podkarpackie.

* * *
LÄS ÄVEN
”Det är en pogromdynamik som sätts i rörelse”
Färre ”hbtq-fria zoner” i Polen efter EU-press
Ambassadörer i upprop mot Polens hbtq-politik

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.