Nyheter

Få kvinnor kandiderar när Papua Nya Guinea går till val

Kvinnors politiska representation till bland de lägsta i världen i Papua Nya Guinea som går till val i juli i år.

I juli går Papua Nya Guinea till parlamentsval. En process som alltsedan självständigheten från Australien 1975 har medfört många exempel på våldsyttringar och regelrätt valfusk. Därtill hör kvinnors politiska representation till bland de lägsta i världen.

PAPUA NYA GUINEA | Önationens problem att inte bara locka kvinnor att kandidera, utan även se till att de efter valet blir representerade politiskt, är något som härletts till ”den starke mannen”-politiken. En teori som bottnar i en samhällsanalys där en patriarkal maktfördelning delar ut tjänster och uppgifter utefter kön och där kvinnor missgynnas i exempelvis beslutsfattande positioner till förmån för ”starka män”.

Analytiker har även pekat på Papua Nya Guineas parlamentariska modell som en potentiell stötesten och orsak till politisk träta som missgynnar demokratins välmående.

Den brittiska modellen har gynnat en minoritet av partier och intressegrupper som alltsedan självständigheten på 1970-talet har lyckats bibehålla sina positioner i maktens korridorer i huvudstaden Port Moresby.

Inga kvinnor invalda 2017

Att ens komma dit är alltså en svår uppgift – och ännu svårare för kvinnor, har det visat sig.

Särskilt i isolerade och rurala delar, som dominerar önationens topografi, tvingas kandiderande kvinnliga politiker fäktas mot fördomar och patriarkala värderingar, vilket visade sig fallet senast Papua Nya Guinea gick till val 2017, och inga kvinnor valdes in i parlamentet.

”Vad som redan är känt är att även om vissa kvinnor har tävlat under de senaste nio valen, har de ställts inför massiv ojämlikhet mellan könen, antingen genom kulturella konstruktioner eller andra strukturella faktorer som ett partiskt utnämningssystem som gynnar ’stora män’”, skriver Teddy Winn, statsvetare vid James Cook University och som tidigare undervisat i statsvetenskap vid University of Papua New Guinea, i en debattartikel för The Interpreter.

”Behövs drastiska åtgärder”

Läget är därmed sagt inte helt nattsvart, visar en rapport från The Pacific Private Sector Development Initiative (PPSDI).

Olika lagförslag om reserverade parlamentsstolar för kvinnliga parlamentariker och öronmärkta poster i regionala parlament har diskuterats och förts fram, men PPSDI:s rapport visar att ett stort problem förblir de facto att kvinnor i högre utsträckning än män sysselsätter sig med jobb inom den informella sektorn. Valet den 9–22 juli kan därför bli en vattendelare för lång tid framöver, menar Teddy Winn:

”Kvinnor kommer fortsätta att förbli underrepresenterade ifall drastiska åtgärder inte förs fram”, skriver han.

* * *
LÄS ÄVEN:
Totalkrig ”nära” i Västpapua – nu en regional konflikt
Förnekelse och kunskapsbrist i covidkrisens Papua Nya Guinea
Salomonöarna återigen en militärstrategisk klenod

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.