Nyheter

FN-chef: Så kan världen undgå klimatkatastrof

Demonstranter från Extinction Rebellion under en actionsvecka i London, måndagen den 11 april 2022.

Från stigande hav till koldioxid i atmosfären. Förra året nådde fyra viktiga indikatorer på klimatförändring rekordnivåer, enligt FN.
Det globala energisystemet är trasigt och för oss allt närmare klimatkatastrofen, säger FN-chefen António Guterres som vill att ren energi ska bli billigare.

KLIMAT | Klimatet förändras framför våra ögon och människans utsläpp av växthusgaser kommer att värma upp planeten i många generationer framöver. Det konstaterar Världsmeteorologiorganisationen WMO i samband med att FN-organet släpper sin årsrapport ” State of the Global Climate 2021”.

Enligt WMO nådde fyra viktiga indikatorer på klimatförändring globala rekordnivåer förra året: koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, havsnivåhöjningen samt uppvärmningen och försurningen av haven.
Dessutom bekräftas att de senaste sju åren är de varmaste som någonsin hittills har uppmätts i världen – med en global medeltemperatur förra året på omkring 1,11 grader högre än under förindustriell tid. Att 2021 ”bara” blev ett av de sju varmaste åren beror enligt WMO på tillfälligt kylande effekter från väderfenomenet La Niña.

Det är bara en tidsfråga innan ännu ett rekordvarmt år hamnar i historieböckerna, enligt WMO.

Varnar för katastrof

Rapporten är inget annat än en ”dyster klagosång” över människans misslyckande med att ta itu med problemet, enligt FN:s generalsekreterare António Guterres.

– Det globala energisystemet är trasigt och för oss allt närmare klimatkatastrofen, säger han i ett videomeddelande och fortsätter:

– Vi måste sätta stopp för föroreningar från fossila bränslen och påskynda omställningen till förnybar energi innan vi sätter vårt enda hem i brand.

Guterres föreslår fem åtgärder för att sätta fart på omställningen från fossilt till förnybart. Bland dem finns bredare tillgång till förnybar energiteknik, tredubblade privata och offentliga investeringar i förnybar energi och stopp för fossila subventioner som uppgår till omkring 11 miljoner dollar (109 miljoner kronor) per minut.

– Medan människor lider av höga priser vid pumpen, hämtar olje- och gasindustrin in miljarder från en snedvriden marknad. Den här skandalen måste upphöra, säger Guterres.

”Herkulisk uppgift”

Att klara av klimatkrisen, villkoren i Parisavtalet och målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är en “gigantisk och herkulisk uppgift”, enligt Sveriges klimatminister Annika Strandhäll (S) som på en pressträff i ett annat ärende ombads att kommentera Guterres uttalande om världens energisystem.

– FN:s generalsekreterare har varit mycket tydlig med att politiken behöver visa ett helt annat ledarskap än vad man gör i dag och accelerera kraftfullt om vi ska klara klimatmålet, säger Strandhäll.

– Det finns en del som förespråkar att vi skulle skicka den svenska klimatbudgeten till Kina eftersom Sveriges del av de totala utsläppen är så liten. Men om alla resonerade så och inte tog ansvar för sina utsläpp skulle katastrofen komma fortare. Den här regeringens ambition är att vi ska leda klimatomställningen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.