Nyheter

Klyftorna mellan fattiga och rika växer rekordsnabbt

Medan världens dollarmiljardärer har blivit många fler – och mycket rikare – ökar den extrema fattigdomen i världen snabbt.

Medan världens dollarmiljardärer har blivit många fler – och mycket rikare – ökar den extrema fattigdomen i världen snabbt. Det skriver biståndsorganisationen Oxfam i en ny rapport.

FATTIGDOM | Enligt rapporten “Profiting from pain” har ytterligare 573 personer blivit dollarmiljardärer under coronapandemin, de senaste två och ett halvt åren. Detta samtidigt som ytterligare 263 miljoner människor i världen innan slutet av detta år riskerar att falla ned i extrem fattigdom. Det motsvarar enligt Oxfam en utveckling där en miljon fler hamnar i extrem fattigdom var 33:e timme.

Miljardärernas rikedomar har under de senaste två åren ökat lika mycket som de gjorde under de 23 föregående åren, enligt rapporten.

Att en del av de superrika skänker en del av sina förmögenheter till välgörande ändamål är långt ifrån tillräckligt, säger Oxfams generalsekreterare Gabriela Bucher, till IPS:

– Välgörenhet är inget alternativ till att förmögna människor och företag betalar en skälig skatt och ser till att deras arbetare erbjuds en hygglig lön. Och det rättfärdigar inte att de utnyttjar sin makt och ställning till att skapa sig orättvisa fördelar gentemot andra, säger hon.

Studien lyfter även fram hur energi-, livsmedels- och läkemedelsbolag gör rekordvinster, samtidigt som lönerna knappt har ökat alls och människor tvingas hantera skenande priser.

Fem av världens största energibolag – BP, Shell, Total Energies, Exxon och Chevron – uppges göra en gemensam vinst på motsvarande 2 600 dollar i sekunden, samtidigt som ytterligare 62 personer som är verksamma inom matindustrin har blivit dollarmiljardärer.

Världen har för närvarande en befolkning på 7,8 miljarder och enligt FN lever drygt 736 miljoner under fattigdomsgränsen.

Förra året varnade Världsbanken i en rapport för att antalet extremt fattiga i världen var på väg uppåt för första gången på över två decennier.

Yasmeen Hassan, ordförande för organisationen Equality Now, menar att Oxfams nya studie sätter ljuset på behovet av omstruktureringar av världens finansiella system. Hennes organisation förutspådde att covid-19-pandemin skulle få negativa effekter på arbetet för jämställdhet.

– Men även vi är chockade över hur extremt och djupt tidigare orättvisor och diskriminering baserad på kön har förvärrats, säger Yasmeen Hassan till IPS.

En stor majoritet av världens dollarmiljardärer är män medan mängder av kvinnor är fastlåsta i fattigdom. Enligt Yasmeen Hassan exploaterar den rika eliten kvinnor som arbetskraft, då många tvingas arbeta till usla löner och utan att få den uppskattning de förtjänar.

Hon betonar att många av de tidigare framgångar som uppnåtts inom jämställdhetsarbetet snabbt har gått förlorade under pandemin. Det handlar bland annat om antalet flickor som blir bortgifta redan som barn – men också om en ökad sexuell exploatering samt att hushållspersonal under pandemin har tvingats leva inlåsta med arbetsgivare som utnyttjar dem.

– Flickor och kvinnor har drabbats allra hårdast av pandemin, säger Yasmeen Hassan.

Oxfams rapport kommer samma vecka som Världsekonomiskt forum pågår i Davos.

– Miljardärerna anländer till Davos där de kan fira de enorma ökningarna av sina rikedomar. Pandemin och de snabba prishöjningarna på mat och energi har varit en guldgruva för dem. Detta medan flera årtionden av framgångar i kampen mot den extrema fattigdomen har vänts tillbaka och medan miljontals människor ställs inför omöjliga prishöjningar, säger Gabriela Bucher.

Hon menar att de superrika under flera decennier har lyckats ”rigga systemet” och lägga beslag på en stor del av världens rikedomar genom privatiseringar och monopol. Detta medan arbetarnas rättigheter åsidosätts och många utan att bestraffas av myndigheterna har tillåtits lagra sina rikedomar i skatteparadis.

– Samtidigt tvingas många miljoner hoppa över måltider och kommer efter med sina räkningar medan de tvingas fråga sig vad de ska kunna göra för att överleva. I östra Afrika dör troligen en person varje minut på grund av hunger. Dessa groteska orättvisor bryter de band som håller oss samman som människor. Det är splittrande, nedbrytande och farligt. Det handlar om en ojämlikhet som bokstavligen dödar, säger Gabriela Bucher.

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.