Nyheter

Hundra Starbuckskaféer i USA nu fackligt anslutna

Baristan Michelle Eisen som jobbar på det första Starbuckskaféet att bli fackligt anslutet efter en omröstning den 9 december 2021.

I fredags blev det klart att anställda på ytterligare ett Starbuckskafé – det hundrade i landet – nu har röstat för att ansluta sig till facket Starbucks Workers United. På ett knappt halvår har en framgångsrik facklig rörelse vuxit fram trots företagets många försök att hindra det.

– När vi väl började organisera oss fackligt blev det tydligt varför vi behövde det. Jag ville organisera mig fackligt eftersom vår oro vad gäller säkerheten inte möttes men när vi startade tala för oss möttes vi bara med aggressivitet och hot, säger Elizabeth Hall,  hon barista på Starbuckskaféet Eastlake Store i ett pressmeddelande från Starbucks Workers United. 

Liksom på många andra Starbuckskaféer där de anställda har organiserat sig fackligt beskriver de hur det har utsatts för intensiv antifacklig verksamhet från Starbucks sedan de de ansökte om en facklig omröstning via myndigheten The National Labor Relations Board (NLRB) den 18 mars i år.

Bland annat lyfter de fram att en av deras fackliga ledare Lindsey Price avskedades av företaget som hon har jobbat för i 17 år för vad som beskrivs som en icke saklig grund för avsked.

Detta skedde kort efter att hon skrivit under det brev de anställda publicerade för att förklara att de ville ansluta sig till facket Starbucks Workers United. Hennes avsked har anmälts som ett brott mot arbetsrätten:

– Vi valde att gå med i facket för att Starbucks ignorerade vårt kafé och säkerheten för våra partner, säger Lindsay Price, och syftar på Starbucks anställda som inom företaget hänvisas till som partner, i pressmeddelandet.

150 omröstningar på gång

Facket the Starbucks Workers United har lämnat in fler än 130 anmälningar mot Starbucks till NLRB om brott mot arbetsrätten sedan den fackliga kampanjen drog igång i augusti 2021 i samband med att anställda vid ett par kaféer skrev brev till ledningen och aviserade att de ville få till stånd en facklig omröstning. Sedan dess har NLRB redogjort för flera överträdelser som man anser att Starbucks har gjort sig skyldig till.

Det var den 9 december 2021 som det första Starbuckskaféet som drivs direkt av företaget blev fackligt anslutet i hela USA. Nu har 99 andra Starbuckskaféer alltså följt efter och ytterligare 150 kaféer kommer att inom de kommande månaderna hålla fackliga omröstningar i 37 olika delstater. Starbucks har lagt ner stora pengar på att få sina anställda att rösta nej till facket, och anställda vid olika kaféer runt om i landet har ofta berättat liknande historier om hur de behandlats.

Hur deras arbetsplats plötsligt fyllts av ny personal och hur många omplacerats i syfte att isolera fackliga aktiva anställda, om hot om att fackligt ansluten personal inte skulle få ta del av exempelvis löneförhöjningar bland annat. Men även som i Lindsay Prices fall – avsked. I februari i år avskedades sju personer från Starbucks i Memphis.

I det fallet har NLRB redan begärt att Starbucks ska häva avskedet som betraktas som ett brott mot arbetsrätten – den 10 maj krävde NLRB att en domare ska besluta om att de sju omedelbart skulle återfå sina jobb.

Och den 6 maj utfärdade en chef för NLRB i Buffalo-regionen ett omfattande klagomål mot Starbucks enligt vilket företaget ska ha gjort sig skyldig till fler än 200 fall av brottslig antifacklig verksamhet, något Starbucks kommer att överklaga.

I klagomålet uppmanades också företagets vd eller vice-vd spela in ett meddelande om att alla anställda har rätt att bilda en fackförening, ett meddelande som ska spridas till alla Starbuckskaféer i USA.

Starbucks verkar inte vika från sin antifackliga hållning vilket dock inte är oproblematiskt. Det handlar om stora pengar som sugs in för att motarbeta facket, summor som sannolikt ökar kraftigt i takt med antalet Starbuckskaféer runt om i landet där de anställda väljer att följa efter sina kollegor i Buffalo.

Ett vd-byte från Kevin Johnson till den tidigare vd:n Howard Schultz i april applåderades initialt av aktieägare men bara några veckor senare hade företagets aktier sjunkit i värde med tolv procent enligt CNBC.

– Om hela ditt mantra är att du är ett väldigt progressivt företag blir det svårt för dig att förlika starka antifackliga budskap med det, säger Nick Kalm från kommunikationsföretaget Reputational Partners till CNBC.

* * *
LÄS ÄVEN
Facklig våg på Starbucks efter seger i Buffalo
Starbucks sparkade fackligt aktiva i Memphis
Facklig seger för Starbucksanställda

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.