Nyheter

Unga klimataktivister kan stämma staten

Organisationen kräver också att exempelvis de utsläpp som svenskar orsakar genom konsumtion av produkter tillverkade i andra länder samt utrikes flygresor ska räknas in i Sveriges klimatmål.

En grupp unga klimataktivister planerar att stämma svenska staten för bristande klimatpolitik om inte en rad krav uppfylls.

KLIMAT | Aurora är en ungdomsledd organisation vars syfte är att få svenska staten att ”agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna”.

Som ett led i det arbetet skickade organisationen i förra veckan ett brev med krav på besked om klimatåtgärder adresserat till statsminister Magdalena Andersson (S), klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och Justitiekanslern.

Aurora har gett ministrarna tid fram till den 1 juni, dagen innan den internationella klimatkonferensen Stockholm+50 inleds, för att ge en skriftlig försäkran om att organisationens krav ska uppfyllas.

Fara för liv

Ungdomarna anser Sveriges bristande klimat- och miljöpolitik bryter mot Europakonventionen om fara för liv och hälsa.

”För varje år som staten försummar sitt ansvar att minska sina utsläpp ökar behovet av skärpta åtgärder för nästföljande år och nästkommande generationer. En fortsatt bristfällig klimatpolitik äventyrar ungas hälsa och framtid”, skriver organisationen i brevet.

Bland de krav som Aurora listar finns strängare klimatmål och att alla koldioxidutsläpp, inte endast de från fossila bränslen, ska räknas in. Organisationen kräver också att exempelvis de utsläpp som svenskar orsakar genom konsumtion av produkter tillverkade i andra länder samt utrikes flygresor ska räknas in i Sveriges klimatmål.

Tror på stämning

Någon skriftlig försäkran från ministrarna om att kraven ska uppfyllas verkar det dock inte bli – men brevet kommer att besvaras.

– De kommer att få svar i dagarna. Jag hyser dock ingen annan illusion än att de kommer att stämma svenska staten, sade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll till SVT Agenda på söndagen.

En utebliven skriftlig försäkran kommer Aurora att tolka som att staten inte avser att följa kraven och organisationen tar då frågan vidare till domstol.
”I ett sådant fall ser Aurora ingen annan utväg än att vända sig till en domstol för ett förtydligande av statens skyldighet att minska klimatkrisens effekter”, står det i brevet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.