Nyheter

Världens största växt: 18 mil sjögräs

Världens största levande organism har upptäckts i Shark Bay på Australiens västkust.

VETENSKAP | Växten sträcker sig över mer än 18 mil och tros vara en hybrid av två närbesläktade arter. Dess tillväxt verkar vara närmast ostoppbar, skriver tidskriften Science.

Forskarna från The University of Western Australia och Flinders University hade först tänkt studera hur genetiskt mångskiftande sjögräsängarna är, men det fanns samtidigt en känsla att just ängen i grunda Shark Bay skilde sig från andra.

– Vi var lite misstänksamma eftersom växten där inte beter sig sig som normalt sjögräs, säger forskaren Martin Breed vid Flinders University, till ABC News.

Bland annat blommar och fröar växten inte lika mycket som vanligt sjögräs.

Stark överlevnad

Forskarnas rön var tänkta att ge information om vilka växter som kan användas för att restaurera sjögräsängar med växter som är bra på att stå emot hot som till exempel blekning.

Sjögräset som är en klon av posidonia australis, med 40 kromosomer i stället för det vanliga 20, hittades först för två år sedan.

Enligt forskare har antagligen hälften av kromosomerna kommit från den vanliga varianten av arten och de andra från en okänd art. Den verkar ha bidragit med en stark egenskap till överlevnad eftersom hybriden tagit över på ett så stort område.

4 500 år gammalt

Forskarna hade inte väntat sig att alla tio ängar i Shark Bay-området skulle vara en genetisk matchning.

– Vi insåg snart att det var mycket mer komplicerat än vi förväntade oss. Det överraskade oss, säger Martin Breed till ABC.

Växten är ungefär 1,5 gånger större än de största kända svamparna och det längsta havsdjuret i världen.

Klonen är antagligen inte helt ny, enligt forskarna kom den till för cirka 4 500 år sedan och har spridit sig ända sedan dess. Det gör den i så fall även till en av världens äldsta organismer. 

Världens största levande organism har upptäckts i Shark Bay på Australiens västkust.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.