Nyheter

Uber är arbetsgivare enligt HD i Schweiz

Uber är arbetsgivare slog Högsta domstol i Schweiz fast i fredags.

Schweiz högsta domstol har slagit fast att gigföretaget Uber i kantonen Genève är att betrakta som arbetsgivare åt sina förare. Inom EU pågår ett arbete om att ta fram ett direktiv för att stärka gigarbetares rättigheter. Nyligen lades en rapport fram som vill stärka skrivningen i det föreslagna direktivet.

ARBETE | Företaget Uber ska betraktas som arbetsgivare åt sina förare i Genève i Schweiz enligt ett beslut i landets högsta domstol i fredags. Företaget hade överklagat en dom i kantonen men nu har landets högsta rättsliga instans fastställt domen, rapporterar Reuters.

Fabienne Fischer, grön politiker i kantonen Genève kallar domen ett ”historiskt beslut” på en presskonferens, och menar att den innebär ett ”stort steg framåt vad gäller arbetsvillkoren, de anställdas skydd och kampen mot orättvis konkurrens”, skriver Switzerland Detail Zero. Nu måste Uber upphöra med sina tjänster tills dess att man att man kan följa lagen.

Fallet inleddes 2019 då Genèves kanton klassificerade Uber som en arbetsgivare vilket innebar att företaget blev tvunget att betala sociala avgifter för sina förare bland annat. Fredagens domslut gäller också retroaktivt. Liknande domslut har tidigare tagits i kantonerna Zürich och Vaud, rapporterar swissinfo.ch.

Fler liknande domar

I flera länder har företag som är verksamma inom gigekonomin anklagats för att försöka kringgå nationell arbetsrätt genom att hävda att förare eller andra arbetare inte är anställda utan endast använder företagens plattformar för att hitta kunder att köra eller leverera mat åt till exempel.

I länder som Storbritannien, Spanien och Nederländerna har flera domar bekräftat att de som jobbar för gigföretagen inte är egenföretagare. I höstas slog en domstol i Amsterdam fast att Ubers förare är anställda snarare än egenföretagare vilket Uber hade hävdat.

Tidigt 2021 slog Storbritanniens högsta domstol fast att att brittiska Uberförare arbetade för företaget i ett rättsfall som hade pågått sedan 2016. I mars förra året omregistrerade Uber sina 70 000 förare som ”arbetare” med rätt till minimilön, semesterlön och pensionsavsättningar, dock inte som anställda vilket skulle ha gett dem ytterligare rättigheter.

EU förbereder direktiv

Redan 2017 slog EU-domstolen fast att Uber inte enbart är techplattfom utan utgör en transportservice och därmed måste följa EU-ländernas respektive transportregelverk. I december förra året lade EU-kommissionen fram ett förslag på direktiv om att förbättra gigarbetares arbetsvillkor – antalet gigarbetare inom EU väntas växa till 43 miljoner fram till 2025.

I maj lade EU-parlamentets rapportör Elisabetta Gualmini fram en rapport som vill stärka skrivningen vad gäller skyddet för gigarbetare ytterligare.
– Detta är inga straffåtgärder gentemot plattformar. Vi säger inte att plattformsekonomin måste överregleras och straffas. Vi välkomnar förnyelse inom arbetslivet så länge så det inte sker försämringar av arbetares rättigheter, sade Elisabetta Gualmini till Euractiv i samband med att hennes rapport släpptes.

En förändring som Elisabetta Gualmini föreslår är att direktivet också ska omfatta arbete som är underkastat automatiserad övervakning eller algoritmer. Enligt hennes rapport ska exempelvis avsked eller arbetsscheman inte kunna utföras av algoritmer – en människa måste ta sådana beslut. I de fall arbetare övervakas av algoritmer under sitt arbete eller då en algoritm har beräknat hur mycket tid en uppgift ska ta, ska dessa villkor ingå i kollektivförhandlingar.

* * *
LÄS ÄVEN
Rättslig seger för brittiska Uberförare
Fler gigarbetare i EU ska betraktas som anställda
Gigarbetare får inte undantas arbetsrätten

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.