Nyheter

Klimatfiasko i EU

En klimataktivist band fast sig i nätet under semifinalmatchen vid tennisturneringen French Open i Paris, Frankrike, fredagen den 3 juni 2022.

EU-parlamentets stora klimatdag blev ett magplask.
En majoritet säger nej till de föreslagna ändringarna för handeln med utsläppsrätter – som nu måste göras om på utskottsnivå.

KLIMAT | Med 340 röster mot 265 blev det ett överraskande nej för det förslag om utsläppshandeln som tyske kristdemokraten Peter Liese varit ansvarig för i EU-parlamentet.

Han är rejält bitter.

– En dålig dag för EU-parlamentet. Det är en skam att i mycket av det här så röstade ytterhögern, socialisterna och de gröna tillsammans, fräser Liese i plenisalen i Strasbourg.

Hela behandling av det så kallade ETS-systemet går nu i stället tillbaka till ny hantering i parlamentets miljöutskott.

Därmed riskerar hela reformen att dra ut på tiden.

Kritik åt flera håll

Reaktionerna är skarpa, med kritik riktad åt flera olika håll.

Från vänster och miljösidan anklagas högern och mitten för att ha vattnat ur förslaget för mycket i onsdagens inledande omröstningar om olika detaljer.

”Vi gröna kommer aldrig stödja en linje som innebär sänkta klimatambitioner, gratis utsläpp långt in i framtiden och en politik oförenlig med Parisavtalet”, hälsar svenska ledamoten Jakop Dalunde (MP) via mejl.

Från höger anklagas i sin tur de gröna och socialisterna för att ha röstat nej när de inte fick som de ville i ett antal frågor.

”Jag kan bara konstatera att socialdemokraternas agerande är katastrofalt. De gör alltså gemensam sak med högerextrema och kommunister för att sänka ett förslag som är en ambitionshöjning”, anser Jessica Polfjärd (M) per mejl.
Ytterhögern – som är de enda som egentligen vill slopa hela förslaget – kritiseras av alla, efter att framgångsrikt ha spelat ut båda sidor mot varandra.

"Måste kompromissa"

Jytte Guteland (S) är både missnöjd och nöjd.

– Jag tror ändå att det var till klimatets fördel på slutet, att parlamentet valde att återkalla det här till miljöutskottet, säger Guteland på telefon från Strasbourg.

– Den konservativa gruppen kan inte lita på att vi ska rösta igenom rapporter i slutvoteringen där de i de olika delarna har tagit stöd av de högerextrema för att få majoritet. Det kan inte funka på det sättet, säger Guteland, som ändå räknar med att nyhanteringen i miljöutskottet inte ska behöva ta så lång tid.

Karin Karlsbro (L) är både ”djupt besviken” och ”förbannad”.

– Nu måste de konservativa inse att vi måste få en klimatpolitik på plats och vänstersidan måste acceptera att man måste kompromissa om man ska nå några steg alls. Resultatet av i dag är bara att ambitionerna sänks och tidplanen förlängs, säger Karlsbro till TT.

Fit for 55?

ETS-reformen ingår i Fit for 55, som är EU-kommissionens namn på det stora paket av miljöåtgärder som presenterades i fjol somras. Trots namnet handlar det inte om att få folk i medelåldern att komma i form inför badsäsongen – utan snarare om hur utsläppen i EU om 7,5 år ska ha minskat med 55 procent jämfört med basåret 1990.

Att ETS-förslaget nu skickas tillbaka gör att EU-parlament också väntar med att rösta om införandet av en social klimatfond och en koldioxidtull, eftersom de frågorna har nära koppling till ETS-handeln.

Däremot röstade parlamentet igenom sin förhandlingslinje om hur mycket varje land ska sänka sina utsläpp inom de områden som inte omfattas av ETS.

Skog och bilar

Andra omröstningar gällde utsläppen från skogs- och markanvändning, förkortat LULUCF i klimatsammanhang. Här handlar det bland om hur skogen kan användas för att på naturligt sätt ta hand om koldioxid, exempelvis genom hårdare krav för kalhyggen.

I onsdagens allra sista omröstning var sedan frågan om när bilar och skåpbilar som använder fossila bränslen ska vara utfasade. Här blir EU-parlamentets linje att inga nya bensin- och dieselbilar ska få säljas från år 2035 – något som man nu också ska försöka få medlemsländerna att gå med på i kommande slutförhandlingar.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.