Nyheter

Avgaser förkortar våra liv med två år

En avgasfylld korsning i Thailands huvudstad Bangkok.

Vi kapar i genomsnitt två år av våra liv genom att använda fossila bränslen och på andra sätt förorena luften, visar en ny rapport.
I södra Asien hade människor levt fem år längre om luften var ren. Men Kina har vänt utvecklingen.

MILJÖ | Så kallade PM2,5-partiklar, lika stora som ett hårstrås diameter, tar sig djupt ned i lungorna, och även in i blodomloppet. De är sedan 2013 av FN klassade som cancerframkallande, och fyller luften när vi använder bensin, diesel, kol och andra fossila bränslen.

I rapporten Air Quality Life Index har forskare från University of Chicagos Energy Policy Institute (Epic) beräknat hur mycket längre vi hade levt om PM2,5-nivåerna hölls under gränsvärdena 15 mikrogram per kubikmeter och dygn eller 5 mikrogram per år.

Värst drabbas människor i södra Asien, där kolkraftverk och otaliga fossildrivna fordon förpestar luften i jättestäderna.

I de indiska delstaterna Uttar Pradesh och Bihar bor 300 miljoner människor. Föroreningarna där förkortar invånarnas liv med i snitt åtta år.

Huvudstadsområdet Delhi är känt som ett av världens smutsigaste, och där dör människor hela tio år tidigare än om gränsvärdena hade nåtts.

Hela mänskligheten drabbas. Globalt skulle vår genomsnittliga livslängd öka med 2,2 år om vi fick bort luftföroreningarna, beräknar Epics forskare.

Ett positivt exempel under de senaste åren är Kina, där PM2,5-halterna fallit nästan 40 procent under perioden 2013–2020. Det innebär att kineserna kan räkna med att leva i genomsnitt två år extra jämfört med tidigare.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.