Nyheter

Brittiskt lagförslag om Nordirlandsprotokollet förkastas

Demonstranter protesterar utanför Hillsborough Castle, inför ett besök av den brittiske premiärministern Boris Johnson, i Hillsborough, Nordirland, måndagen den 16 maj 2022.

En majoritet av ledamöterna i Nordirlands lokalparlament förkastade på måndagen det brittiska lagförslaget om att ensidigt ändra det så kallade Nordirlandsprotokollet som är en viktigt del av brexitavtalet med EU. 52 av 90 ledamöter avvisar i ett brev till Boris Johnson förslaget som EU menar bryter mot internationell rätt. På onsdagen meddelade EU att man kommer att återuppta rättsliga åtgärder mot Storbritannien.

NORDIRLAND | Några av Nordirlands största partier står bakom brevet till den brittiske premiärministern Boris Johnson, som under måndagen presenterade omfattande förändringar av protokollet vilket EU motsätter sig och menar bryter mot internationell rätt. De tre partierna som står bakom brevet är Sinn Féin – som för första gången blev största parti i Nordirland i valet i början av maj – liksom the Alliance Party och SDLP. En av undertecknarna är Sinn Féin-ledaren Michelle O’Neill som publicerade brevet på Twitter på måndagen.

”Boris Johnsons ensidiga agerande är totalt hänsynslöst. Det är ett tydligt brott mot internationell rätt. Effekten på våra företag och vår ekonomi kan bli kolossal.” skriver hon på Twitter och förklarar att de tre partierna i lokalparlamentet i Stormont gemensamt tar avstånd från lagförslaget liksom den brittiska regeringens tillvägagångssätt att ensidigt försöka förändra Nordirlandsprotokollet. 

Protokollet förhandlades fram efter britternas krav på en hård brexit. För att undvika en gräns mellan Nordirland och republiken Irland, som fortfarande är kvar i EU, som skulle hota freden på ön innebär Nordirlandsprotokollet att gränskontroller istället sker i Irländska sjön, det vill säga mellan Nordirland och övriga Storbritannien. Detta är något brevskrivarna lyfter fram:

”Protokollet är i sig självt en produkt av den hårda brexit som du personligen kämpade för och ett utträdesavtal som du personligen skrev under. Även om det inte är perfekt är protokollet för närvarande det enda tillgängliga skyddet för Nordirland från de värsta effekterna av en hård brexit.”, skriver de 52 ledamöterna och hänvisar också till att protokollet – som innebär att Nordirland har fri tillgång till EU:s inre marknad – ger landet uppenbara ekonomiska fördelar.

I brevet kritiserar partierna också den brittiska regeringens påstående att lagförslaget utgör ett försvar för Nordirlands fredsavtal, Långfredagsavtalet, och menar att den brittiska regeringen snarare bidrar till en destabilisering. Nordirlandsprotokollet har visserligen inneburit en kraftig påfrestning för lokalstyret på Nordirland eftersom de unionistiska partierna motsätter sig det då de menar att det skapar en skiljelinje mellan nordirländarna och övriga britter. Men alternativet, en gräns på ön, skulle undergräva fredsavtalet på ett ödesdigert sätt.

I dagsläget är lokalstyret – som enligt just Långfredagsavtalet kräver samregering mellan såväl unionister som nationalister – blockerat eftersom unionisterna vägrar ingå i det innan Nordirlandsprotokollet kraftigt förändrats eller helt tagits bort. Samtidigt röstade en majoritet av nordirländarna emot brexit i folkomröstningen 2016, vilket brevskrivarna framhåller:

”Att klaga över att protokollet saknar stöd över alla samhällsgrupper samtidigt som det faktum att brexit i sig – för att inte tala om en hård brexit – inte ens har majoritetsstöd här, är en grotesk politisk förvrängning. Dina påståenden om att agera för att försvara våra institutioner är lika mycket ett påhitt som de påståenden du gjorde under brexitkampanjen 2016.”

Det största unionistpartiet DUP – vars medverkan i lokalstyret är nödvändigt – är å andra sidan nöjd med lagförslaget. Partiledaren Jeffrey Donaldson ser det som rätt steg för att återföra Nordirland till den interna brittiska marknaden, men partiet avvaktar med att säga om eller när man tänker ingå i lokalstyret som alltså kommer vara ur funktion så länge DUP inte går med i det.

– Vi vill se lagförslaget gå igenom i parlamentet, att lägga fram förslaget levererar inget i sig självt men det är ändå ett viktigt steg och det värdesätter vi, säger han, rapporterar RTÉ.

Det var på måndagen som Johnsonregeringen lade fram sitt lagförslag om ändringar i Nordirlandsprotokollet. Lagförslaget har varit väntat men går betydligt längre än många hade trott. Den brittiska regeringen har enligt uppgifter till det irländska public service-bolaget RTÉ påverkats av den mest pådrivande och inflytelserika brexitgruppen inom det konservativa partiet, European Research Group samt mer eller mindre författas av den hårda brexitören och tidigare brittiske brexitförhandlaren David Frost.

Ett resultat är att det brittiska lagförslaget nu innebär att man kommer att undanta Europeiska unionens domstol från sin roll som skiljedomare vad gäller handeln mellan Nordirland, som de facto fortfarande är en del av EU:s inre marknad, och övriga Storbritannien, framöver. Detta kommer dock EU-kommissionen ha mycket svårt att acceptera och ett svar från unionen kan komma under onsdagen.

Enligt ett utkast på EU-kommissionens svar som RTÉ har tagit del av kommer EU att ”beakta” att ta upp rättsliga åtgärder mot Storbritannien som initierades redan förra våren men som lades på is i juli förra året för att möjliggöra ytterligare samtal. På onsdagen stod det klart att EU kommer att göra just detta. EU-kommissionen kan också komma att vidta rättsliga åtgärder mot Storbritannien för att man har underlåtit att bemanna kontroller vid nordirländska hamnar, liksom inte försett EU med data på rörligheten av varor mellan Nordirland och övriga Storbritannien i realtid, rapporterar RTÉ.

Enligt en analys av RTÉ:s korrespondent Tony Connelly anser Bryssel att ”London fortsätter att flytta målstolparna” och att lagförslaget nu består av ett helt nytt protokoll helt i enlighet med britternas önskemål. Mycket pekar nu på ett utdraget dödläge, menar Connelly.

* * *
LÄS ÄVEN
Brexitmisslyckande bakom nordirländsk ledares avgång
Nya oroligheter i Nordirland
Ökade spänningar i Nordirland efter EU-blunder

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.