Nyheter

Några få krig bakom allt större flyktingkriser

Vid årsskiftet befann sig nära 90 miljoner människor på flykt.

Mer än var 100:e människa på jorden är nu på flykt undan krig och konflikter – dubbelt så många som för tio år sedan. Redan före Ukrainakriget var allt större flyktingströmmar världen över en dyster trend.
Men det finns strimmor av hopp.

KRIG | Vid årsskiftet uppgick antalet flyktingar till 89,3 miljoner, enligt FN-organet UNHCR:s nya årsrapport. Siffran är dubbelt så hög som i slutet av 2012. Och bara under förra året ökade antalet med 7 miljoner, eller 8 procent.

Över 1 procent av mänskligheten är nu på flykt. Och ökningen fortsätter även i år. Även om det ännu inte finns några stabila siffror från Ukrainakriget kallar UNHCR det ”en av de största kriserna med påtvingad förflyttning sedan andra världskriget, och absolut den snabbaste”.

Men i Ukrainas fall är det globala engagemanget stort, och de flyende hamnar i stor utsträckning i relativt rika länder. Många andra konfliktområden ligger avsevärt sämre till.

Över 100 miljoner

Bland de som förvärrades under 2021 finns Afghanistan, där talibanernas maktövertagande bidrog till att antalet internflyktingar steg för 15:e året i rad. Tigraykriget i Etiopien innebar att som mest 2,5 miljoner människor tvingades lämna sina hem. Och i andra delar av norra Afrika bidrar klimatförändringarna till konflikter om mark, vatten och mat.

Med Ukrainakriget på det så passerades nyligen enligt UNHCR den tragiska milstolpen 100 miljoner flyktingar världen över.

Förutom krigshärjade länder själva är det ofta små eller utfattiga grannländer som får ta värsta smällen. Relativt sett var det förra året de karibiska öarna Aruba och Curaçao som drabbades allra hårdast, av en flyktingkris som hamnat i skymundan: Venezuelaner som i desperation lämnar sitt ekonomiskt kollapsade land. Var sjätte person på Aruba och var tionde på Curaçao är nu flykting från Venezuela, enligt UNHCR:s rapport.

Freden kan halvera

Syrienkriget påverkar sina grannländer på liknande sätt. Var 8:e person i Libanon, var 14:e i Jordanien och var 23:e i Turkiet är syrisk flykting.

Kontrasten är stor mot 1990- och 2000-talen, då det globala antalet på flykt låg ganska stilla runt 40 miljoner människor. Bara runt 10 miljoner hade då tvingats bort från sitt land, och klassades av UNHCR som flyktingar.

I den bilden ser organisationen ett visst hopp. De kriser som utlöser riktigt stora flyktingströmmar är trots allt få, och många flyende visar en vilja att återvända om de får chansen. ”Om stabil fred kunde uppnås på dessa avgörande platser skulle den globala flyktingsiffran kunna halveras till runt 10 miljoner, där den låg för två decennier sedan”, heter det i rapporten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.