Global Granskar

Omfattande problem med ”sextortion” inom sporten

En demonstrant håller upp ett plakat med texten: ”Vi kräver rättvisa” under domstolsförhandlingar mot den tidigare ordförande för Haitis fotbollsförbund, Yves Jean-Bart, som har anklagats för sexuella övergrepp mot unga kvinnliga fotbollsspelare som han utövade sexuell utpressning, sextortion, emot.

Idrottsvärlden är ofta en maskulin miljö med få kvinnor i ledarpositioner, och i kombination med stor skillnad i makt mellan idrottare och tränare, liksom en bristande insyn och preventionsarbete gör det sporten sårbar för sexuell utpressning, så kallad sextortion. Samtidigt har sporten en unik möjlighet att gå i bräschen i arbetet mot sextortion.

SPORT/ÖVERGREPP | Idrottsvärlden är bara en av många sektorer där det förekommer sexuella övergrepp och sexuell utpressning, sextortion. Men inom sportsektorn finns alla de villkor som krävs för att sexuell utpressning sextortion ska kunna frodas och fortsätta.

Det säger Marie Chêne från Transparency International under ett seminarium som hölls i samband med att organisationens nya rapport On Your Marks, Set…Stop Sextortion in Sport publicerades.

– Det finns flera faktorer inom sportsektorn som gör den särskilt sårbar för sextortion, säger hon och betonar bland annat maktskillnaderna mellan tränare och idrottare – idrottare som ofta är barn och vars karriärer kan bero på en tränares eller förbundsordförandes vilja. Men det handlar också om övergripande strukturer inom idrottsvärlden:

– Det är en väldigt maskulin och ofta sexistisk miljö som karaktäriseras av maktkoncentration bland män, som ofta blir något av en herrklubb, det finns väldigt få kvinnor i ledarpositioner och det finns ett stort lönegap mellan könen. Detta skapar villkor som befrämjar övergrepp och utnyttjande, säger Marie Chêne.

Att en person missbrukar sin maktposition för att utpressa någon att gå med på saker hen annars inte hade gjort är en form av tyst korruption och det är detta som sedan en tid tillbaka kallas sexuell utpressning eller sextortion.

Problemet har under senare år uppmärksammats allt mer i såväl mediala granskningar som genom studier och rapporter. I vissa fall har dessa granskningar också lett till kraftfulla åtgärder från idrottsförbund – även om dessa åtgärder ofta har suttit långt inne.

”Inget annat val”

Den 20 november 2020 kom Fifas etikkommitté fram till att Yves Jean-Bart, ordförande för Haitis fotbollsförbund, hade brutit mot flera artiklar i Fifas etikkod. Straffet blev ett livslångt förbud från att delta i någon som helst fotbollsrelaterad aktivitet på såväl nationell som internationell nivå. Han bötfälldes också på en miljon schweizerfranc.

Yves Jean-Bart, också känd som Dadou, hade varit ordförande för Haitis fotbollsförbund sedan år 2000 och hade också suttit i en kommitté för landets damfotboll. I slutet av april 2020 anklagades det haitiska fotbollsförbundet för ”systematiska våldtäkter och andra former av sexuella övergrepp”. Många anklagelser riktades direkt mot förbundets ordförande – flera unga fotbollsspelare berättade då för The Guardian att de hade utsatts för sexuella övergrepp av Yves Jean-Bart på landets nationella träningscenter.

Enligt ett vittnesmål använde sig ordföranden av en kvinna som mellanhand för att utöva påtryckningar på spelarna.
– Han ser en trevlig flicka som är attraktiv och skickar damen att säga till henne att hon kommer bli utkastad från [tränings-]centret. Hon börjar gråta och då säger damen: ”Det enda sättet att lösa det här är att tala med Dadou.” I det ögonblicket har den unga flickan inget annat val än att gå med på sexuella övergrepp, säger hon till The Guardian.

Yves Jean-Bart hade direkt makt över fotbollsspelarnas möjlighet till träning och karriär och kunde genom att hota med att de skulle bli utkastade från den plats där de hoppades kunna uppfylla sina fotbollsdrömmar tvinga sig till sexuella tjänster – det vill säga han använde utpressning för att begå sexuella övergrepp på unga damspelare – sextortion.

”Tas som gisslan”

Av de som tvingades ha sex med Yves Jean-Bart var det flera fotbollsspelare som valde att lämna träningscentret och en tidigare spelare berättar om hur en ung kvinna tvingades genomgå abort efter övergreppet.

– Hon pressades till att inte tala om det.

– De här flickorna som bor på Fifa-centret…det är så synd för de vill spela för sitt land men om de berättar om den här situationen blir de sparkade. De tas som gisslan, säger den tidigare fotbollsspelaren till The Guardian som i en serie reportage med början 2016 har granskat sexuella övergrepp inom idrottens värld.

2016 var året då en omfattande övergreppsskandal inom fotbollsvärlden i England började nystas upp. Detta då tidigare fotbollsspelare gick ut och berättade offentligt om de sexuella övergrepp de hade utsatts för som unga pojkar av den tidigare fotbollsledaren- och talangscouten Barry Bennell som bland annat jobbade för klubbarna Crewe Alexandra and Manchester City i England.

Som talangscout satt Barry Bennell på en särskild makt – den unga fotbollsspelare som han ansåg hysa talang kunde hopppas på värvning till ett lag eller en klubb och den makten var en viktig del i hans spel för att vinna både de unga pojkarnas och deras familjers förtroende.

När Barry Bennell dömdes till 31 års fängelse  i februari 2018 – för en bråkdel av de övergrepp han antas ha begått under flera decennier – sade domaren att för de pojkar han utsatte var han mäktig som en gud.

– Om pojkarna försökte göra motstånd så övertygade du dem att deras fotbollskarriärer skulle drabbas, sade domaren Clement Goldstone i domstolen i Liverpool, rapporterade BBC.

Olika studier som tas upp i rapporten On Your Marks, Set…Stop Sextortion in Sport indikerar att utpressning som en strategi för att utföra sexuella övergrepp som Yves Jean-Bart och Barry Bennell gjorde under många år är utbrett inom idrotten och förekommer i alla typer av idrotter och på alla nivåer. Då begreppet ännu är relativt nytt får man ofta titta på studier om sexuella övergrepp för att få en inblick i vad som skulle kunna utgöra sextortion.

En studie som har genomförts i Australien pekar på att omkring sex procent av alla manliga idrottare har utsatts för sexuella övergrepp inom sporten någon gång under sitt liv, för kvinnor var den siffran dubbelt så stor. En studie bland elitidrottare i Tyskland kom fram till att en tredjedel av idrottarna hade upplevt åtminstone ett tillfälle av sexuellt våld inom sporten och elva procent hade utsatts för en allvarlig form av sexuellt övergrepp. Även i den studien var kvinnliga idrottare betydligt mer utsatta än manliga.

Prevention a och o

Tyskland är ett av fyra länder som Transparency International har tittat närmare på liksom Rumänien, Zimbabwe och Mexiko. Ett av fallen som tas upp i Tyskland rör övergrepp mot fem kvinnliga simmare som 2019 intervjuades av Der Spiegel om sexuella övergrepp, psykologisk manipulation och mobbning från en tysk tränare som ska ha pågått sedan 2011.

Vissa av simmarna hade varit minderåriga när de utsattes, och tränaren hade tidigare blivit avstängd för liknande anklagelser men det ledde aldrig till åtal och han kunde fortsätta i sin roll som tränare. Han dömdes villkorligt i februari i år för två fall av sexuellt övergrepp av en minderårig elitsimmare och förbjuds från att agera simtränare professionellt eller volontärt. Men endast under en treårsperiod.

Simmarna som intervjuades av Der Spiegel vittnade om att det var tränarens makt över deras simkarriär som fick dem att hålla tyst så länge. En berättade att hon kände sig pressad att svara på exempelvis sms från tränaren för att alternativet att inte göra det skulle ha inneburit ett hot mot hennes framtida simning: ”om du inte deltog skulle han inte prata med dig – och inte träna dig längre”.

Den tyska olympiska kommittén (DOSB) antog redan 2010 den så kallade München-deklarationen mot sexualiserat våld inom sporten, som omfattar 15 punkter för att förebygga sexualiserat våld som ska ingå som ett obligatoriskt moment inom utbildning och läromaterial.

Men en studie 2019 visade att färre än häften av landets sportförbund hade skrivit in förebyggandet av sexuellt våld i sina stadgar och bara 50 procent hade inkluderat det i tränarutbildningar. Som ett resultat har DOSB nu infört preventionsarbete som ett krav för att ett förbund ska få rätt till offentliga medel.

Preventionsarbetet a och o

Detta är också en av de saker som rekommenderas i Transparency Internationals rapport. I rapportens slutsatser rekommenderar man bland annat att regeringar och privata sponsorer bör överväga att villkora finansiellt stöd till idrottsförbund på att man inför god styrning liksom ett effektivt preventionsarbete.

Preventionsarbetet är a och o, menar Marie Chêne från Transparency International:

– Den första försvarslinjen är prevention för att se till att det [sextortion] överhuvudtaget inte sker. Prevention handlar inte bara om individers beteenden eller fall utan om det underliggande styrande systemet. Så prevention inkluderar uppförandekoder, klara och tydliga kriterier för beslutsfattande och att förändra den ofta sexistiska kulturen som existerar, genom medvetandehöjande kurser om genus och kvinnors deltagande i beslutsprocessen, säger hon.

Samtidigt betonar hon att sporten har goda möjligheter att vara en arena för förändring och ta upp kampen mot sextortion. Idrottens värden om integritet, rent spel och mänskliga rättigheter är en god utgångspunkt: 

– Alla har rätt att utöva idrott, det är en grundläggande rättighet och sextortion och sexuella övergrepp hindrar det.

– I min mening borde sportsektorn gå i fronten i kampen mot sextortion.

* * *
LÄS ÄVEN

Sexuella övergrepp som utpressningsmetod
Engelska fotbollsförbundet skyddade inte barn inom idrotten
Saudiarabien missade plats i FN:s människorättsråd

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.