Ledare

Skolans utveckling går åt fel håll

Göteborgsposten rapporterar om att unga i dag mår så dåligt av kraven i skolan att de blir utbrända. Enligt den statistik från SCB som GP undersökt minskar heller inte stressen – den ökar. Forskaren Björn Högberg säger om de reformer som genomfördes 2010–2012 att ”ett gemensamt drag är en genomgående starkare fokusering på att bedöma prestation.”

Vårt skolsystem befinner sig alltså i ett läge som i allt större utsträckning vill reducera människor till prestationsmaskiner.

Chiara Bergmark, ordförande för Elevernas riksförbund, vill se ökade satsningar på elevhälsa för att tidigare upptäcka den psykiska ohälsan. Och fler kuratorer, psykologer och skolsköterskor behövs. Men fokus bör framförallt ligga på ett skolsystem som främjar hälsa, inte ohälsa.

Så länge vi envisas
med att mäta prestation kommer det bidra till en ohälsa hos unga oavsett om vi har kursbetyg eller ämnesdito. Skolan bör skifta fokus från prestationsjakt till ett tryggt lärande för alla individer. Uppenbarligen går utvecklingen åt fel håll.

Det är dags för våra folkvalda att tänka om, lyssna på eleverna och titta på forskningen för att  identifiera vilka behov som faktiskt finns istället för att utgå från sina egna föreställningar om dem.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.