Reportage

Fiskare i Centralamerika kräver sociala skyddsnät

Nicolás Ayala, 63, på väg ut på ännu ett dygnslångt arbetspass längs havskusten i El Salvador.

De som lever på småskaligt fiske i Centralamerika står helt oskyddade om de blir sjuka eller skadade på jobbet. Nu ökar kraven på att regionens regeringar ska erbjuda fiskarna – vars arbete är avgörande för tillgången på mat – sjukförsäkringar och en möjlighet att gå i pension.

CENTRALAMERIKA | Medan den salvadoranska fiskaren Nicolás Ayala går mot sin båt kollar han en sista gång att han har sin blodtrycksmedicin med i fickan. Det måste han när han ger sig ut på ett 24 timmar långt pass längs kusten.

– Numera handlar allt om krämpor och smärtor, säger han till IPS, medan han visar upp de mediciner och smärtstillande tabletter han numera tvingas ta för att orka med jobbet.

Han bor i den lilla staden San Luis La Herradura i El Salvador, nära kusten mot Stilla havet. Nicolás Ayala är 63 år gammal och har börjat oroa sig för framtiden.

– Om min hälsa blir så dålig att jag inte längre kan jobba så riskerar jag att hamna på gatan, utan några pengar, säger han.

Utan skydd

Han har inga försäkringar som täcker vare sig sjukdomar eller arbetsrelaterade olyckor. Detta trots att fisket är ett högriskyrke. Nicolás Ayala är långt ifrån ensam. I Centralamerika finns det många tusentals småskaliga fiskare som helt saknar sociala skyddsnät, samtidigt som deras fångster har en avgörande betydelse för tillgången på mat för de 43 miljoner människor som bor i regionen.

Fiskarna är bara en av flera yrkesgrupper som helt saknar försäkringar som kan ge skydd om de drabbas av sjukdomar eller olyckor, samtidigt som de är hänvisade till en bristfällig vårdsektor.

Nicolás Ayala säger att de havsvågor som slår in mot kusten ibland är så kraftiga att fiskarna på sina små motorbåtar riskerar att slå runt. Och även om de är simkunniga är riskerna stora. Enligt Nicolás Ayala drunknar fiskare återkommande i regionen.
– Vi står helt utan olycksfallsförsäkringar och allt annat, säger han.

Står utanför

FN:s jordbruksorganisation, FAO, betonar att skyddet behöver stärkas för de småskaliga fiskare som är så viktiga för regionens matförsörjning.

I samband med ett regionalt möte som nyligen hölls i Panama City uppmanade FAO regeringarna i Centralamerika att inleda en process för att ländernas lokala fiskare ska omfattas av de nationella socialförsäkringssystemen.

Enligt FAO står de småskaliga fiskarna på global nivå bakom hälften av all fisk som fångas, medan mer än 50 miljoner familjer är beroende av fisket för sin försörjning.

José Infante, chef för den centralamerikanska samarbetsorganisationen för fiske, OSPESCA, säger att regionens länder har byggt upp vissa socialförsäkringssystem för befolkningarna – men att vissa grupper fortfarande står utanför.

– De som arbetar inom det småskaliga fisket är ett tydligt exempel på detta, säger José Infante.

Och precis som för alla grupper som står utanför innebär det för fiskarna en ständig oro för att de ska bli för gamla för att orka arbeta – eller att de ska drabbas av en olycka. Det säger Arelis Flores, som jobbar som fiskare i Nicaragua och är ordförande för ett kooperativ i kommunen El Viejo.

– Situationen riskerar att snabbt bli väldigt svår, säger hon.

Går samman

Arelis Flores bor i en fattig by där det enligt henne i stort sett bara är de som jobbat som lärare som kan se fram emot att få en pension på ålderns höst.

I San Luis La Herradura i El Salvador har fiskarna gått samman med ett krav på förbättrat socialt skydd som de inom kort kommer att överlämna till myndigheterna. Det berättar José Santos Martínez, som är ordförande för ett förbund för lokala fiskare som har drygt tre tusen medlemmar.

– Om vi blir sjuka har vi samma rätt som alla andra att söka vård vid ett sjukhus, men vi får ingen ersättning för den tid då vi inte kan arbeta, säger han till IPS.

Fiskarna kan visserligen skaffa egna sjukförsäkringar. Men de som IPS talar med säger att de aldrig skulle ha råd med de avgifter det skulle medföra.

José Santos Martínez, 57, säger att han själv lider av en ständig värk i ryggen efter alla år i en skumpig fiskebåt.

– Med tiden blir hälsoproblemen allt värre och till sist dör vi. Och eftersom vi varken har några pensioner eller försäkringar står våra familjer då helt oskyddade, säger han.

Samtidigt har Nicolás Ayala blivit klar för att ge sig ut på ännu en tur på havet med sin motorbåt.

– Bara jag överlever ännu en dag, så får det vara tillräckligt bra, säger han med ett snett leende innan han ger sig av.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.