Nyheter

Nya invasiva arter på EU-lista

Allt fler främmande arter, både växter och djur, dyker upp i Sverige.

Har du syrenslide eller japansk träddödare i din trädgård – då bör du se upp. Växterna kan tränga undan annan växtlighet och hamnar nu på EU:s lista över invasiva arter.

SVERIGE/BIOLOGI | Den 2 augusti läggs 22 nya arter till EU:s lista över invasiva främmande arter. Arterna anses vara så pass skadliga att det motiverar ett förbud i alla medlemsländer.

Bland arterna finns främst elva som vi i Sverige bör vara uppmärksamma på, enligt Naturvårdsverket.

Växter från Asien

Bland växtarterna finns syrenslide och japansk träddödare som redan förekommer som trädgårdsväxter i Sverige. Växterna har sitt ursprung i Asien och kan tränga undan inhemska arter. Om klimatet blir varmare riskerar de att orsaka ännu större problem.

När det gäller djur är det främst fyra myrarter, en ormart och en groda som vi bör se upp för. Snoken Lampropeltis getula, som hålls som husdjur i Sverige, orsakar stora problem i södra Europa genom att sprida sjukdomar och äta småfåglar och groddjur.

Afrikansk klogroda används som försöksdjur i Sverige. Från 2024, då förbudet träder i kraft, måste man söka tillstånd för forskning med grodan.

Fire ants

Även fyra myrsorter läggs till listan över invasiva arter. De orsakar skada på den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut andra myrarter.

– Det är myror som på engelska brukar kallas fire ants, säger Johan Linnander på Naturvårdsverket till Ekot i Sveriges Radio.

De orsakar problem genom att de i huvudsak biter både människor och djur, och är allmänt otrevliga.

Nya vägar

Enligt Naturvårdsverket kan vi förhindra att dessa myror kommer hit genom att övervaka import av varor och andra handelsvägar.

Även i vattnet finns det arter som nu läggs till EU:s lista, bland annat musselblomman som är en populär akvarie- och dammväxt.

Arter som klassas som invasiva har kommit hit från andra delar av världen där de ofta har naturliga fiender, till exempel djur som äter dem. Men när de hamnar på andra platser där dessa saknas, kan de lätt ta över och blir ett hot mot den biologiska mångfalden.

LÄS ÄVEN:
Från Töre till Biak
Massor av liv i havets soptipp
Insektsfarmar bäddar för epidemiologiska katastrofer

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.