Reportage

Vacciner på liv och död för världens barn

En flicka vaccineras mot covid-19 i Caracas, Venezuela.

WHO och Unicef larmar med nya data om ett bortfall på 25 miljoner barn runtom i världen när det gäller oumbärliga vaccinationer, bland annat mot kikhosta, mässling och polio.  Covid-19-pandemin är en starkt bidragande orsak till eftersläpandet i låg- och medelinkomstländer – men det är varken ”en ursäkt” eller skäl till att undvika omedelbara insatser.

HÄLSA/DESINFORMATION/VACCINER | Nya uppgifter pekar på att ursprunget till coronaviruset SARS-CoV-2, mer känt som covid-19, står att finna i den kinesiska staden Wuhan.

Närmare bestämt ”med största sannolikhet” på Huanan Seafood Market, enligt en studie publicerad i tidskriften Science

Slutsatsen är föga förvånande, utan är snarare ett kvitto på att den ledande hypotesen i forskarvärldens sökande efter virusets ursprung har burit frukt. 
Coronaviruset har spridits från djur till människa och sedermera bidragit till cirka 6,4 miljoner dödsfall och 577 miljoner dokumenterade fall (de flesta i USA, Indien och Brasilien). 

Nedstängningars konsekvenser

Andra hälsokonsekvenser har spårats till samhällsnedstängningar och stängda gränser världen över.

Åtgärder tagna för att minska smittspridning, men som på andra sidan om de värsta covid-19-vågorna nu visar spår av en ökad global mental ohälsa. 

Enligt Världsnaturfonden (WHO) har vissa samhällsgrupper drabbats hårdare än andra, vilket är vanligt i krissituationer och under pandemier, men klart är att framför allt kvinnor har drabbats av ökad risk för våld i nära relationer och i hemmamiljöer, särskilt under 2020, konstaterade en studie i Journal of Criminal Justice.

Negativ vaccinationstrend

En annan grupp, desto mer negligerad då den inte består av röstberättigade, är barn. Och särskilt nyfödda.

Nya siffror från WHO och Unicef konstaterar att 25 miljoner barn världen över gått miste om nödvändiga och grundläggande vaccinationer till följd av den globala covid-19-pandemins härjningar och politiska konsekvenser. 

Siffran – och trenden – är den mest negativa på över 30 år, visar nya data.

Livsavgörande vaccinationer

För barn handlar det om rent livsavgörande vaccinationer, som nyföddas grundvacciner, mot bland annat polio och mässling. Följden kan bli ökad spridning och epidemier som många länder står illa rustade inför att hantera.

– Om den nedåtgående trenden fortsätter kan vi förvänta oss fler fall, utbrott och dödsfall till följd av sjukdomar som fullständigt går att förebygga, säger en representant för WHO till vetenskapstidskriften Nature

Trenden börjar och slutar emellertid inte med covid-19. Mellan 2011 och 2019 har WHO och Unicef kunnat skönja en stagnerande global vaccineringstrend, särskilt i låg- och medelinkomstländer. 

Av de tre nödvändiga doser mot kikhosta som krävs för ett hållbart och långvarigt skydd har 18 miljoner barn inte fått en enda dos runtom i världen – det största bortfallet har spårats till Etiopien, Filippinerna, Indien, Indonesien och Nigeria.

”Måste komma ikapp”

Huruvida trenden kommer hålla i sig på andra sidan om covid-19 är en öppen fråga, menar Giridhar Babu, epidemiolog vid Public Health Foundation, en indisk icke-vinstdrivande hälsoorganisation baserad i New Delhi. 

– De kommande månaderna borde dediceras åt program i syfte att komma ikapp, särskilt i länder där andelen ovaccinerade barn är hög, säger Giridhar Babu till Nature

Men vaccinering har blivit en infekterad fråga – och covid-19-pandemin gjorde det klart att mäktiga krafter har både resurser och manskap att sprida desinformation och lögner om vaccinering i allmänhet, och mot coronaviruset i synnerhet. 

”Verkliga effekter”

Att vaccineringen i bland annat USA släpade efter berodde på desinformation, vilket bidrog till tvekan och motstånd bland vissa folklager, enligt en studie publicerad i april 2022 i Nature

– Det syns verkliga effekter på vaccinationstveksamheten, säger Renée DiResta, teknisk forskningschef på Stanford Internet Observatory, till Stanford News, som forskat kring spridning hur spridning av ”myter, rykten och desinformation bidrar till vaccinationstveksamhet”.

DiResta tillägger att ”människor som inte lägger all sin tid på att leta upp eller förstå hur vaccinförsök eller rapporteringssystem för hur vaccinbiverkningar fungerar” lätt kan gå vilse i statistik och siffror och bli rädda och tveksamma inför vacciner.

Desinformation och lögner

I en tillvaro där parallella världar existerar sida vid sida, den fysiska verkligheten och internets katakomber, kan det för många bli svårt att särskilja planterade lögner och ”alternativa sanningar”.

Och det oavsett vedertagna vetenskapliga belägg som finns för att vaccinationer mot covid-19, mässling, polio och andra sjukdomar och virus bär mer nytta med sig än skada, såväl för enskilda individer som för samhällen i stort.

Barn är särskilt utsatta, eftersom de dels är beroende av föräldrars beslut när det gäller vaccinationer, dels beroende av att de länder och samhällen de lever i har en upprättad hälsomässig infrastruktur som levererar de vaccinationer som löper inom ramen för barnkonventionen

”Covid-19 – ingen ursäkt”

25 miljoner barn som enbart under kalenderåret 2021 gick miste om vaccinationer mot sjukdomar som det funnits vacciner mot i decennier är därför att klassa som ett globalt misslyckande, menar WHO och Unicef.

– Konsekvenserna kommer mätas i antalet mista människoliv, påminner Catherine Russell, chef för Unicef, i en presskommuniké.

Covid-19 är – understryker hon – ”ingen ursäkt” för sakernas tillstånd.

– Det här är en rödflagg för barns hälsa. Vi behöver återställa immuniseringen för de saknade miljonerna, om inte lär vi oundvikligen bevittna fler utbrott, fler sjuka barn och en ännu större press på redan ansträngda hälsosystem, säger Catherine Russel.

* * *
LÄS ÄVEN:
Kapitalet och vaccinet
Där barn aldrig får vara barn
Moderna öppnar för patent på covid-19-vaccin – trots löfte om motsatsen

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.