Nyheter

Temperatur och utdöende hänger ihop

Dramatiska höjningar eller sänkningar av temperaturen på jorden har varit en huvudorsak till flera massutdöenden i jordens historia.

Kraftiga temperaturförändringar kan vara en av huvudorsakerna till flera massutdöenden i jordens historia. När temperaturen steg eller sjönk med drygt sju grader blev det för mycket för en stor andel av djur- och växtarterna.

KLIMAT | Det hävdar japanska forskare i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biogeosciences.

Att klimat och temperatur har spelat en avgörande för livets historia på jorden är välkänt, men detta är första gången någon har så starkt kopplat samman storleken på olika massutdöenden med specifika temperaturer.

Tio minusgrader

Normalt räknar forskarna med fem massutdöenden, varav det senaste inträffade för 66 miljoner år sedan då dinosaurierna och en rad andra grupper utplånades när jorden kolliderade med en främmande himlakropp.

Kollisionen var naturligtvis i sig förödande, liksom en rad andra följdeffekter. Men i studien påpekas att temperaturförändringen som följde på smällen var så stor att den uppenbarligen var en huvudfaktor bakom krisen. De enorma mängderna med sot som letade sig upp i atmosfären ledde till en nedkylning globalt på runt tio grader.

Tio plusgrader

Det värsta av alla massutdöenden, vid slutet av permperioden för 252 miljoner år sedan, ledde däremot till en dramatisk värmechock. Temperaturerna på jorden steg med runt tio grader, vilket innebar döden för en majoritet av planetens arter. Slutsatsen blir att ju större temperaturförändringen är, desto större blir utdöendet.

Frågan är om de nya rönen har någon bäring på den pågående klimatförändringen. Forskarna påpekar att det inte finns mycket som talar för att temperaturhöjningen kommer att nå nivåer av samma magnitud som under de fem stora kriserna. Mycket beror också på hur pass gradvis förändringen blir.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.