Nyheter

Yttrandefriheten alltmer hotad i stora delar av världen

 Prodemokratiska demonstranter gör en trefingerhälsning, en symbol för motstånd under protester i Bangkok, Thailand, tisdagen den 23 februari 2021.

Över stora delar av världen ökar hoten mot yttrandefriheten och människors rätt att organisera protester. Det uppger flera människorättsorganisationer.

YTTRANDEFRIHET | Människorättsorganisationer uppger att det pågår en oroande utveckling i Asien, Afrika, Europa och i Latinamerika, där en lång rad länder har genomfört åtgärder som hotar befolkningarnas grundläggande rättigheter.
Amnesty International uppger att människor över hela världen har drabbats av många nya lagar och åtgärder som innebär ett hot mot deras möjligheter att organisera protester. Det handlar bland annat om att demonstranter utsätts för övervåld, om olaglig massövervakning, nedstängningar av internet och om censur på nätet.

För att bemöta de ökande hoten mot människors rätt att protestera har Amnesty lanserat en ny global kampanj mot de regeringar som enligt organisationen i allt högre grad ”genomför åtgärder för att underminera denna grundläggande mänskliga rättighet”.

Enligt organisationen pågår en utveckling ”från Ryssland till Sri Lanka, Frankrike till Senegal och Iran till Nicaragua” där statliga myndigheter i allt högre grad använder sig av nya åtgärder för att kväsa människors möjligheter att delta i organiserade politiska protester.

Amnestys generalsekreterare Agnès Callamard påpekar samtidigt att världen på senare år har upplevt några av de största folkliga mobiliseringar som skett på flera decennier. Hon lyfter bland annat fram Black Lives Matter-rörelsen och de klimatgrupper som har fått miljontals människor att engagera sig mot diskriminering och för att uppmärksamma klimatkrisen.

Mandeep S. Tiwana, programchef vid den globala alliansen Civicus, understryker att historien har visat hur avgörande proteströrelser kan vara för att åstadkomma förändringar. Han påpekar att det exempelvis var tack vare envisa massrörelser som kravet på kvinnlig rösträtt kunde drivas igenom, liksom avkolonialiseringen av länderna i Syd. På senare tid har folkliga protester också fått militärdiktaturer på fall samtidigt som klimatkrisen fått en allt större uppmärksamhet.

– Rätten till fredliga protester är avgörande för att bekämpa korruption, maktmissbruk och en auktoritär utveckling. Av det skälet är det en rättighet som kränks och avskys av antidemokratiska krafter, säger Mandeep S. Tiwana till IPS.

Sammanställningar från Civicus visar samtidigt att det civila samhällets organisationer över hela världen under det senaste året har drabbats av allt fler restriktioner.

Andreas Bummel, ordförande för organisationen Democracy Without Borders, betonar att människors rätt att uttrycka sina åsikter genom fredliga protester är helt grundläggande i en demokrati.

– Att förneka eller belägga den rätten med restriktioner är helt fel. Av det skälet kommer den nya kampanjen i rätt läge, säger han till IPS.

Amnesty uppger att kampanjen vänder sig mot de attacker som genomförs mot fredliga demonstranter och syftar till att stötta de sociala rörelser som kräver att de mänskliga rättigheterna stärks.

Enligt Amnesty har en lång rad regeringar utnyttjat nödlägen för att kunna begränsa möjligheterna att genomföra protester – något som blev tydligt i bland annat Thailand och i provinsen Nordkivu i Kongo-Kinshasa under covidpandemin.

Ett annat exempel som lyfts fram är den nationella säkerhetslag som använts för att stoppa demonstranter i Hongkong samt en lag mot terrorism i Indien som återkommande har använts mot fredliga demonstranter, journalister och människorättsförsvarare.

En annan utveckling som lyfts fram av Amnesty är hur säkerhetsstyrkorna i många länder på senare år har agerat med ett allt grövre våld mot demonstranter.

Organisationen uppger också att det på senare år pågår en trend där fler länder i högre grad använder sig av militären för att bemöta protester. I länder som Chile och Frankrike har säkerhetsstyrkor ofta backats upp av bepansrade fordon i samband med protester.

Ett annat exempel som lyfts fram är Myanmar, där den proteströrelse som uppstod efter militärkuppen förra året möttes av soldater som utövade ett olagligt övervåld. Över två tusen personer uppges ha blivit dödade och fler än 13 000 ska ha gripits sedan militärjuntan återtog makten i landet.

Amnesty betonar också att grupper som är utsatta för olika former av orättvisor och diskriminering i ännu högre grad beläggs med restriktioner och möter en hårdare repression i samband med protester.

I länder som Sudan, Colombia och Belarus har kvinnor som deltagit i demonstrationer utsatts för sexuella övergrepp samtidigt som Turkiet är ett land som sedan länge har förbjudit Pride-parader.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.