Nyheter

FN antar historisk resolution

Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram beskriver resolutionen som "en seger för människorna och planeten".

FN:s generalförsamling (UNGA) har antagit en resolution som erkänner rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö som en mänsklig rättighet. UNGA uppmanar stater, internationella organisationer, företag och andra intressenter att ”skala upp ansträngningarna” för att säkerställa en ren och hållbar miljö för alla.

MILJÖ | FN:s generalförsamling antog resolutionen den 28 juli 2022, med 161 röster för och noll emot. Åtta medlemsstater – Vitryssland, Kambodja, Kina, Etiopien, Iran, Kirgizistan, Ryska federationen och Syrien – avstod från att rösta, rapporterar International Institute for Sustainable Development (IISD)

Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram (UNEP), beskrev resolutionen som ”en seger för människorna och planeten”.

Enligt Andersen har resolutionen formulerats under fem årtionden. Sprunget ur  Stockholmsförklaringen 1972, där medlemsstaterna erkände rätten till ”en miljö som tillåter ett liv i värdighet och välbefinnande”, till att länder har integrerat rätten i konstitutioner, nationella lagar och regionala avtal, och slutligen 2021 upphöjde FN:s råd för mänskliga rättigheter sin status till ”universellt erkännande”.

Som en del av Stockholm+50-mötet utfärdade FN:s medlemsstater en uppmaning att erkänna och genomföra rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö, vilket nu FN:s generalförsamling har antagit som en resolution.

I en intervju inför omröstningen i FN:s generalförsamling, noterade FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö, David Boyd, att även om det inte är juridiskt bindande kan resolutioner från FN:s generalförsamling fungera som katalysatorer för åtgärder.

Han sa att FN:s generalförsamlings resolution från 2010 om mänskliga rättigheter till vatten och sanitet resulterade i ”en kaskad av positiva förändringar som har förbättrat livet för miljontals människor”, och hoppades att ett erkännande av den mänskliga rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö på liknande sätt skulle ”förbättra människors livskvalitet över hela planeten.”

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.