Nyheter

Förväntad livslängd ökar stort i Afrika

Botswana nämns som exempel på ett land som lyckats bra med att öka tillgängligheten för allmänheten, och som andra länder kan ta lärdom av.

Den förväntade livslängden i Afrika har ökat med tio år under 2000 till 2019, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det är mer än det globala genomsnittet, och mer än i någon annan region under tidsperioden.

AFRIKA |  År 2019 var den förväntade livslängden i Afrika 56 år, mot enbart 46 under år 2000, framgår det av WHO:s rapport över hälsoläget i Afrika.
I genomsnitt steg den förväntade livslängden globalt med fem år under perioden. Förbättringar i hälsovården, mödravården och behandling av infektionssjukdomar anses ligga bakom framgångarna i Afrika.

Men trots det återstår massor att göra vad gäller hälsoläget i Afrika, understryker biträdande chefen för WHO i Afrika, Lindiwe Makulabo.

– Om inte länder förstärker och ökar investeringar i hälsovårdssystemen, samt utvecklar effektiva planer för att komma ikapp, kan framgångarna med förväntad livslängd lätt gå förlorade, säger hon.

Covidpandemin, som försvårat tillgången till grundläggande vård i Afrika, är ett exempel som kan göra att prognosen för förväntad livslängd inte håller, enligt Makulabo. Andra exempel är apkoppor, kolera och lassafeber.

Afrikanska länder behöver öka finansieringen av den allmänna sjukvården och göra den tillgänglig för fler, anser WHO. Botswana nämns som exempel på ett land som lyckats bra med detta, och som andra länder kan ta lärdom av.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.