Nyheter

Irlands jordbruk ska minska koldioxidutsläpp med 25 procent

Jordbruket står för cirka 37 procent av Irlands totala koldioxidutsläpp.

KLIMAT | Den irländska regeringen sätter bindande klimatmål och strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp från jordbruket med 25 procent till år 2030.

Eamon Ryan, miljöminister från Irish Green Party, välkomnar regeringens löfte och understryker dess betydelse.

Den politiska utfästelsen sker i kölvattnet av bittra bataljer mellan jordbruksindustrin, marknadsintressen och miljörörelser, rapporterar The Guardian.

Jordbruket står för cirka 37 procent av Irlands totala koldioxidutsläpp. Jordbrukssektorn ser ändå inte med blida ögon på den politiska riktningen och det satta målet om minskade utsläpp från just den industrin har och göra med landets traditionella roll som självförsörjande jordbruksnation.

– Det här kan vara ett förödande slag för Irlands bönder och landsbygdsekonomin, säger Tim Cullinan, ordförande för Irish Farmers’ Association, rapporterar The Guardian.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.