Nyheter

Alger kan ge klimatneutralt cement

Cementfabrik i Slite, Gotland.

Den globala cementproduktionen står för åtta procent av de globala utsläppen av koldioxid, men nu har en forskargrupp funnit ett sätt att göra produktionen kolneutral med hjälp av mikroalger.

KLIMAT | Den globala cementproduktionen står för åtta procent av de globala utsläppen av koldioxid, till stor del genom förbränning av bruten kalksten. Nu har en forskargrupp från University of Colorado Boulder och University of North Carolina Wilmington funnit ett sätt att göra cementproduktion kolneutral.

– Vi tror att vi har en av de bästa lösningarna, om inte den bästa lösningen, för cement- och betongindustrin för att ta itu med sitt koldioxidproblem, säger Wil Srubar, ledande utredare för projektet.

Forskargruppen fann att ersättning av bruten kalksten med biologiskt odlad kalksten, vars naturliga process vissa arter av kalkhaltiga mikroalger slutför genom fotosyntes, innebär ett kolneutralt sätt att tillverka cement – och till och med kolnegativ genom att absorbera koldioxid ur luften med hjälp av mikroalger.

Wil Srubar och hans team har använt alger för att odla kalksten för betong
Wil Srubar och hans team har använt alger för att odla kalksten för betong. Foto: Glenn Asakawa/CU Boulder

250 miljoner ton koldioxid

Betong är ett av de mest allmänt förekommande materialen på planeten, och används i konstruktioner och infrastruktur runt om i världen. Och till betong behövs det cement. För att göra cement utvinns kalksten från stora stenbrott och bränns vid höga temperaturer, vilket frigör stora mängder koldioxid.

Om all cementbaserad konstruktion runt om i världen ersattes med cement framställd av mikroalger skulle hela två gigaton koldioxid inte längre pumpas ut i atmosfären varje år, och mer än 250 miljoner ton koldioxid skulle absorberas ur atmosfären och bindas i cementen.

– Vi har verktygen och tekniken för att göra detta i dag, säger Wil Srubar

Rättvis tillgång till byggmaterial

Wil Srubar hoppas att ersättning av bruten kalksten med biologiskt odlad också kan förbättra luftkvaliteten, minska miljöskador och leda till en rättvis tillgång till byggmaterial runt om i världen.

– Vi tillverkar mer betong än något annat material på planeten, och det betyder att det berör oss alla, säger Srubar:

– Det är verkligen viktigt att detta material måste vara prisvärt och lätt att producera, och dess fördelar måste delas på en global skala.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.