Nyheter

Bin kan uppleva smärta

Forskning visar att bin kan bli deprimerade om de fastnar i spindelväv.

VETENSKAP | En ny studie i Proceedings of the National Academy of Sciences drar slutsatsen att bin kan känna smärta.

Studien, genomförd av ett forskarteam vid Queen Mary University of London, visar att exempelvis humlor kan reglera sina känslolägen på ett sätt som är förenligt med varelser med förmågan att känna just smärta.

Nästa ledtråd kan vara ifall bin besitter förmågan att vara medveten om sina känslor – och huruvida de känner för andra bin.

Tidigare forskning kring honungsbin och humlor visar nämligen att de inte bara är intelligenta, utan även att de begriper enkel matematik och kan skilja mellan olika sorters ansikten tillhörande bin och människor.

Det är också känt att de kan bli deprimerade om de tillfälligt fastnar i spindelväv, och att de förändrar sitt beteende och upplever vad forskare betraktat som rädsla inför kontakt med blommor i flera dagar efter upplevelsen.

– Om det visar sig att bin besitter förmågan att inte bara uppleva smärta utan också förmågan att uppleva känslor består världen av många fler kännande varelser än vad som tidigare varit känt, säger Jonathan Birch, en filosof och expert på djurförnimmelse vid London School of Economics som inte var inblandad i studien, till Science.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.