Krönika

En kvinnas tid i livet är en begränsad valuta

Jag har lovat mig själv att sluta gå på varumärkesbyggande klimatkonferenser som jag bjuds in till, men jag är svag för att äta gratis och lyssna på självbedrägerier från företag och vita konstlade influencers på samarbetsjakt.

Min mörka hud och mitt svarta hår som ett mångfaldsalibi mot en närodlad gröt och en Don’t look up-humorshow kan jag ändå ställa upp på.

På ett möte sitter Lindex hållbarhetsdirektör som på Linkedinsvenska skryter om att de är på en omställningsresa.

“Vi i modeindustrin är i en konstant förändring och vi håller med i diskussionen om etisk slow fashion”, vilket är svenska för normpolitiker som slösar tid på krisinsikt. För hade de verkligen menat det så hade de sålt färre plagg till högre pris, avlönat kvinnorna på andra sidan världen och inte jagat intentionella popularitetspoäng.

Jag hör ungefär en fjärdedel av allt som sägs och kan nästan avsluta deras inövade meningar om att tänka holistiskt, en hållbarhet högt upp på företagsagendan och vikten av att ställa om till bättre material.

Publiken, vita Instagramkvinnor som tillsammans når flera miljoner svenskar, nickar imponerade men fattar inte att Lindex hållbarhetsarbete står i motsatsförhållande till deras vinstplaner. De fattar inte hur det smärtar för en gigant som Lindex som ständigt måste hitta nya sätt att tjäna pengar och samtidigt berätta att deras vinstmarginaler är hela världens kvinnors vinst.

Kvinnan som handlar från Lindex betyder allt för Lindex och de säger sig vilja stärka kvinnor överallt, förutom i Bangladesh. För de behöver bruna kvinnor som kan tillverka peppiga t-shirts med feministiska power-tryck åt inspirationstörstiga västerländska kvinnor.

I hjärtat av Gina Tricot-, H&M- och Lindexfeminismen finns den svenska kvinnans vilja, inte att kvinnan med den lägsta minimi­lönen i ett textilproducerande land i den indiska subkontinenten ska få betald för sin tid.

En kvinnas tid i livet är en begränsad valuta. Om en genomsnittlig arbetstimme i Bangladesh är en fjärdedel av en genomsnittlig svensk arbetstimme så innebär det att vi byter en svensk arbetstimme mot fyra bangladeshiska kvinnors arbetstimmar. Enligt Lindex är snittlönen för en anställd på lägsta position i de fabriker de arbetar med i Bangladesh cirka 1300 kronor i månaden. Hela Lindex modell bygger på att kämpande bruna kvinnor i det globala syd ska betala det riktiga priset, med sin tid.

Vi måste börja se saker mer ur ett tidsmässigt perspektiv. Ta till exempel ett amerikanskt hushåll med fyra barn och genomsnittlig ekonomi, detta motsvarar två heltidstjänare i den globala ekonomin för att upprätthålla sin försörjning. På samma sätt som vi svenskar behöver enorma mängder hektar åkermark för vår konsumtion och förskjuter detta utanför Sveriges gränser så tvingas utsatta människor att tidsmässigt exploateras.

Tänk på bruna kvinnors tid nästa gång när du ser Lindex Empower-t-shirts. Fast fashionindustrins ”girl boss” och antirasistiska plagg är helt enkelt fyllda till brädden av skitsnack.

Tumme upp:

Vi i Kurdiska HBTQ-vänner, som grundades för 12 år sedan, kunde äntligen på nytt ta över Stockholms gator i Prideparaden!

Tumme ner:
Ebba Busch tillåts uttrycka sig hur illa som helst och sedan komma undan med att skylla på kritikerna och fultolkning.

Krönika

Mindre medial mångfald med nya mediestödet

För att en demokrati ska vara välfungerande behövs så mycket mer än fria val. En fri debatt i samhället, starka civilsamhällesorganisationer som kan bygga rörelser och samla människor att engagera sig, granska politikerna och jobba för sina frågor.

Folkbildning behövs för att människor ska kunna utvecklas och bildas och för att kunna ta tillvara på sina rättigheter som medborgare.

Fria medier behövs för att granska makthavare, beskriva nyheter ur en mångfald av perspektiv och avslöja orättvisor. I länder där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll och där demokratin håller på att nedmonteras börjar det just med att begränsa civilsamhället och skära ner på bidragen. Även journalistiken begränsas och journalister trakasseras och förföljs.

I den förra regeringens handlingsplan för en stark demokrati beskrivs hur Sveriges demokrati står inför stora utmaningar. I handlingsplanen lyfts främst tre utmaningar som hotar den svenska demokratin särskilt fram: Ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar.

Regeringen beskriver hur viktigt det är för demokratin med bildning: ”Personer med en hög utbildningsnivå skaffar sig kunskap, verktyg och kontakter som gör det lättare att engagera sig i samhällsfrågor. Personer som växt upp i en familj där det setts som naturligt att engagera sig tenderar att själva engagera sig.”

De beskriver också utmaningarna för journalistiken och det demokratiska samtalet: ”En fungerande demokrati förutsätter att det finns en mångfald av starka och oberoende medier i hela landet som förmedlar samhällsinformation, nyheter och granskande journalistik av god kvalitet. Medierna är betydelsefulla för människors möjligheter att debattera samhällsfrågor och delta i samhällets demokratiska processer. Medierna bidrar också genom sin granskande roll till att skydda samhället mot maktmissbruk och korruption. När makten granskas kan människor ställa makthavare till svars och utkräva ansvar. Därför är det allvarligt att medier med kvalitativ journalistik idag har svårt att finansiera sin verksamhet och bedriva verksamhet i hela landet. Den svenska mediesektorn är idag under stark ekonomisk press.”

Nu, bara några år senare, går den nuvarande SD-styrda regeringen snabbt fram med reformer för att trasa sönder dessa viktiga grundpelare för demokratin. Folkbildningen behöver göra stora neddragningar på grund av regeringens budget. Regeringen skär ner hela en tredjedel av alla resurser till folkbildningen vilket gör att studieförbund och folkhögskolor behöver dra ner, avskeda människor och göra mycket färre aktiviteter.

För en vecka sedan röstade riksdagen igenom det nya mediestödet. Förslaget utreddes från början av S-MP-regeringen, men resultatet är något som både S, V och MP är kritiska mot. Det kommer leda till mindre resurser, mindre medial mångfald och större osäkerhet för nyhetstidningar. Många mindre tidningar med särskilda profiler, som också är särskilt viktiga för att olika perspektiv och frågor ska lyftas, kommer att ha svårt att överleva.

Ännu vet vi inte hur mycket sämre det nya mediestödet kommer att bli, eftersom regeringens senfärdighet gjort att varken förordning eller föreskrifter är klara trots att reformen träder i kraft till årsskiftet, men vi kan redan nu konstatera att det kommer bli sämre.

Tidöpartierna gör medvetna reformer som kommer att utarma civilsamhällesorganisationer, som slår mot folkbildningen, och som gör det demokratiska samtalet fattigare med sämre förutsättningar för nyhetsjournalistiken. Detta är allvarliga steg som riskerar att förvärra de utmaningar för demokratin som Sverige redan står inför.


Miljöpartiets kongress. Det värmer att återse människor man kämpat så mycket med under åren och som fortsätter arbeta för att förändra världen.


Miljöpartiets kongress. Det värmer att återse människor man kämpat så mycket med under åren och som fortsätter arbeta för att förändra världen.

Krönika

Svenska skolpengar till saudisk könssegregerad skola

”Vi lovar trohet och lojalitet, kung Salman” uttrycker skolan Nün Academy på deras officiella sociala mediekonto. Svenska aktiebolagsdrivna Kunskapsskolan är drivande i Nün Academy, som finns i diktaturregimen Saudiarabien. Mänskliga rättigheter i Saudiarabien är bland de absolut sämsta i hela världen då dödsstraff och avrättningar är väldigt vanligt.

Även yttrandefriheten är ytterst begränsad. Framförallt kritik mot den saudiska kungafamiljen, regeringen och islam innebär hårda straff. Dessutom visar granskningar att Nün Academy bedriver aktiv könssegregering då pojkar och flickor separeras från fem års ålder. Sammantaget rimmar det väldigt illa med feministisk utrikespolitik, Sverige som land och den värderingsgrund de flesta svenskar följer.

Högerregeringen har under Nato-processen legitimerat despoten i autokratin Turkiet, kallat israeliska apartheidregimens folkmord i Gaza för ”proportionerligt” och blundar nu för den saudiska diktaturregimens brutala förtryck av den egna befolkningen. Förutom att lova trohet till diktaturregimer har den auktoritära högern lovat lojalitet till oligarkerna i skolan, skoligarkerna.

Det blir uppenbart när varken Jimmie Åkesson eller Ulf Kristersson tar avstånd från Kunskapsskolans involvering i diktaturhyllande Nün Academy. Det är inte märkligt eftersom skoligarkerna köpte vågmästarpartiet SD för att blockera alla vinstkritiska skolförslag i riksdagen. Kristersson är nära vän med skoligarken Peje Emilsson, Kunskapsskolans grundare och ägare.

Bara i Chile och Sverige har det nyliberala skolexperimentet gått så långt att tillåta fria vinstuttag inom skattefinansierad skolverksamhet. På 1970-talet blev Chiles progressive president Salvador Allende brutalt avsatt genom en militärkupp och ”auktoritär nyliberalism” infördes. Militärdiktaturen mördade tusentals oliktänkande och möjliggjorde nyliberala skolexperiment, kombinerat med tvångsprivatiseringar av statliga företag, avregleringar, massiva skattesänkningar och lönesänkningar.

Den amerikanske ekonomen och nyliberalen Milton Friedman var hjärnan bakom projektet han kallade ”Miracle of Chile”. Friedman var professor på universitetet i Chicago och hade en vänskaplig relation med Chiles diktator Augusto Pinochet. Diktatorn anställde Friedmans ekonomstudenter ”Chicago Boys” som bidrog till Chiles nyliberala skolexperiment, tvångsprivatiseringar av statliga företag, avregleringar, massiva skattesänkningar och lönesänkningar.

Skolmodellen bidrog till brutal utslagning och segregation, ”social apartheid”. Auktoritära krafter krokade arm med oligarkerna för att förtrycka majoriteten av folket. Skolexperimentet och auktoritär nyliberalism har fasats ut i Chile, men finns fortfarande kvar i Sverige.
Ska högerpolitiker och lärare i Kunskapsskolan blunda för avrättningar och förtryck i Saudiarabien bara för att skoligarkerna är giriga?

Riskerar vi att bana väg för en ny generation auktoritära nyliberaler som lovar lojalitet till diktaturregimer och skoligarker?

Överensstämmer det verkligen med svenska värderingar?

Kunskapsskolan symboliserar ”Debacle of Sweden”. Genom exploatering av skolbarn och investeringar i den brutala saudiska diktaturregimen har Kunskapsskolan blivit värderad till över en miljard kronor, med en vinst på 400 miljoner kronor senaste åren.

Folkmajoriteten vill inte ha marknadsskolan och skoldebatten borde handla om att fasa ut auktoritär nyliberalism, förbjuda aktiebolagsdrivna friskolor och skolvinster.

Ungefär 70 procent av svenska folket vill förbjuda vinster i skolan.

Sedan millennieskiftet har ungefär 3 000 människor i Saudiarabien mördats genom dödsstraff.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.