Nyheter

Kina visar militära muskler mot USA

En kinesisk stridspilot under övningar utanför Taiwan i söndags.

Kinas hotfulla övningar kring Taiwan är en uppvisning i ny kraftfull militär kapacitet. De fortsatta operationerna är också en markering mot USA:s förmåga i regionen, tror en Kinakännare.
– Peking har visat att man är kapabel att införa en blockad mot Taiwan.

KINA | Kinas militära uppvisning – landets största övning hittills runt den demokratiska ön – har inbegripit totalt 66 stridsflygplan och 14 stridsfartyg, enligt det taiwanesiska försvarsdepartementet.

Inga direkta kränkningar av taiwanesiskt territorialvatten har rapporterats. Men Kinas militär uppges ha rört sig närmare Taiwan än någonsin tidigare, och dessutom använt sig av skarp ammunition.

Övningarna har även ägt rum utanför öns östra kust. Det har inneburit att landet varit omringat i en simulerad blockad, som i ett skarpt läge skulle kunna skära av militärt stöd till Taiwan från exempelvis USA.

– Det här är den första riktigt stora övningen där man haft ett samspel mellan mark-, sjö- och luftstyrkor. Och den ser ut att ha gått ganska bra, säger Niklas Swanström, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISPD).

Nya övningar

Kina har beskrivit övningarna som ett svar på den amerikanska toppolitikern Nancy Pelosis besök i Taiwan i förra veckan. Peking, som ser Taiwan som sitt eget territorium, hade varnat för att besöket skulle få skarpa konsekvenser.

Många bedömare tror dock att Kina planerat övningarna under en längre tid.
Syftet med att trappa upp situationen kan vara att skapa ett permanent högre tryck mot Taiwan, tror Niklas Swanström.

– Om den här typen av provokationer normaliseras över tid så ser vi en ganska extrem försämring av det säkerhetspolitiska läget i regionen.
Övningarna väntades avslutas i söndags.

Men på måndagen aviserades en ny operation i närheten av Taiwan. Det rör sig om övningar mot ubåtar samt flygangrepp mot mål i havet, uppger den kinesiska militären.

Rubbad maktbalans

Det kan handla om en uppvisning i hur man skulle bemöta en potentiell amerikansk militärinsats till stöd för Taiwan vid en kinesisk invasion, tror Swanström.

– Det är en ganska tydlig markering att man riktar in sig mot just sjöstridskrafter som USA är ganska bra på.

Tecken finns på att den militära maktbalansen mellan stormakterna börjat förskjutas. Mycket har hänt sedan den så kallade tredje Taiwansundskrisen 1996 då kinesiska robottester i området ledde till en militär styrkedemonstration mellan Peking och Washington.

Den gången blev USA:s överläge tydligt då Kina fick backa tillbaka efter att Bill Clinton beordrat amerikanska hangarfartyg att spänna musklerna i sundet.

– Kinas militära förmåga har ökat radikalt sedan dess. Man har gjort enorma framsteg rent tekniskt, säger Swanström.

Saknar stridserfarenhet

Det är dock oklart hur effektivt Peking skulle kunna använda sina stridskrafter vid en fullskalig konflikt. Senaste gången Kina förde krig var 1979 då man attackerade grannlandet Vietnam.

– Och då gick det inte så bra. Så man saknar en hel del erfarenhet.

USA:s närvaro i regionen, med viktiga militärbaser på japanska öar i närheten av Taiwan, lär fortfarande verka avskräckande mot en kinesisk invasion. Och Taiwan har under lång tid förberett sig på att försvara ön från en attack. Under tisdagen och torsdagen tränar den taiwanesiska militären på att slå tillbaka en landstigningsattack.

– Jag tror att vi kommer att få se betydligt fler provokationer, och mindre militära konflikter mellan Kina och Taiwan framöver. Men en fullskalig invasion undviker man nog, åtminstone på kort sikt, säger Niklas Swanström.

– Det är dock viktigt för omvärlden att inse att Kina nu har flyttat fram sina positioner ganska markant.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.