Nyheter

Skandinaviskt försvarssamarbete ska stärkas

Försvarsminister Peter Hultqvist (mitten), Danmarks försvarsminister Morten Bødskov (tv) och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram (th) möts i Malmö hamn för att diskutera det gemensamma försvarssamarbetet i regionen.

Försvarssamarbetet mellan Sverige, Norge och Danmark ska stärkas i luften och till sjöss, enligt de skandinaviska försvarsministrarna.
– Det är viktigt att vi markerar vårt intresse för inloppet till Östersjön, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, som vill förstärka med bland annat fler svenska ubåtar.

SVERIGE | Under måndagen tog försvarsminister Peter Hultqvist (S) emot ministerkollegorna från Danmark och Norge, Morten Bødskov och Bjørn Arild Gram, i Malmö hamn.

Mötet inleddes med att fyra stridsflygplan, från både Sverige och Danmark, flög över hamnen och de tre ministrarna – enligt Hultqvist en markering för att försvarssamarbetet mellan länderna ytterligare ska stärkas.

TT: Varför detta möte nu?

– Vi har pratat under en tid om att det är viktigt att vi markerar vårt intresse för inloppet till Östersjön och att det är ett gemensamt svenskt, danskt och norskt intresse. Vi ser det som oerhört viktigt att ha kontroll över infarten, svarar Peter Hultqvist.

Vill ha snabba förhandlingar

Sverige och Danmark har redan ett avtal som ger länderna rätt att använda varandras luftrum och marina infrastruktur. Det samarbetet ska fördjupas och även samarbetet med Norge ska vidareutvecklas.

– Vi har också tagit upp frågan kring Arktis och Nordkalotten. Det norsk-svenska samarbetet där uppe måste också utvecklas därför att det finns ett ökat spänningsläge även där. Ryssland anser sig ha stora militära intressen där och bygger också upp sin verksamhet i Murmanskregionen, säger Hultqvist.

Exakt vilka uppgifter som Sverige kommer att få inom Nato är ännu inte bestämt eller förhandlat om. Men Peter Hultqvist vill att diskussionerna inom Nato ska klaras av snabbt.

– Säkerhetsläget kräver att det här går fort. Det finns i grunden en ökad militär närvaro i Östersjöområdet. Vid flera tillfällen har vi sett oprofessionellt och oansvarigt agerande från rysk sida, säger han och nämner händelsen den 2 mars när fyra ryska stridsflyg flög öster om Gotland och kränkte svenskt luftrum.

Östersjön Sveriges ansvar

Hultqvist tror att Östersjöområdet kommer att bli ett av Sveriges ansvarsområden inom Nato-samarbetet.

– Vår marin är dimensionerad för operationer i Östersjön och det kommer att vara huvudinriktningen för oss. Vissa områden av marinen måste förstärkas, ett sådant område är ubåtsvapnet. Vi har redan beslut om att gå från fyra till fem ubåtar och sedan har jag formulerat mig om att det finns anledning att titta på förstärkning i framtiden.

Hultqvist utlovar också fler vapenleveranser till Ukraina.

– På torsdag har vi en konferens i Köpenhamn som handlar om produktion av vapen för leverans till Ukraina. Vi har sagt att vi måste ha ett långsiktigt och uthålligt stöd till Ukraina. Det är inget som får svikta. Det handlar om vapen för krigföring utifrån vilka behov Ukraina specificerar.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.