Nyheter

Domstol: 16-åring inte ”mogen nog” för abort

Demonstrationer för aborträtten i Tampa i Florida.

En appellationsdomstol i Florida har fastställt en dom där en 16-årig flicka, gravid i tionde veckan, inte bedömdes vara ”tillräckligt mogen” för att få göra abort. Fallet väcker nu ilska och debatt i USA.

USA | Minderåriga som vill göra abort i Florida behöver samtycke från minst en av sina föräldrar och den 16-åriga flickan, som bor med en släkting och har en förmyndare utsedd av staten, uppgav att förmyndaren givit sitt medgivande till aborten. Godkännandet fanns dock inte skriftligt.

I en lägre domstolsinstans sade flickan att hon inte var redo att få barn, fortfarande gick i skolan och inte hade jobb, samt att barnets pappa inte kunde hjälpa henne. Men enligt domstolen hade hon ”inte fastställt med tydliga och övertygande bevis att hon är tillräckligt mogen för att fatta beslut om att avbryta graviditeten”.

Domen, som i måndags fastställdes i högre instans, har väckt ilska och kritiserats av bland andra amerikanska politiker.

”I vilken värld är en 16-åring för omogen för att göra abort, men tillräckligt mogen för att bära och uppfostra ett barn?”, frågar sig demokraten Joyce Beatty, ledamot i representanthuset från Ohio på Twitter.

Fallet underblåser debatten om kvinnors rättigheter i USA som tog fart efter att Högsta domstolen i juni rev upp ”Roe v Wade”, det domslut som sedan 1973 garanterat aborträtten, och som innebar att makten över abortlagarna flyttades till delstaterna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.